Rannóg Tithíochta baile

Rannóg Tithíochta

Placeholder imageTá Rannóg Tithíochta Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge freagrach as gach iarratas tithíochta a phróiseáil, lena n-áirítear aistrithe, iarratais ar dheontais tithíochta, leithdháileadh tithíochta, Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS)/Léasú, Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP), soláthar tithíochta, cothabháil stoic tithíochta, chomh maith le cláir athchóirithe agus tionscnaimh fuinnimh.

Is féidir teacht ar sheirbhísí a bhaineann le ceannaigh ag tionóntaí, iarratais ar iasachtaí, soláthar seirbhíse do dhaoine gan dídean agus atreorúcháin ó leas sóisialta tríd an Rannóg Tithíochta, agus déantar daoine a atreorú chuig gníomhaireachtaí eile de réir mar is cuí. Tagann cíosa agus bainistiú fiachais faoin réimse seo de sholáthar seirbhíse chomh maith. Tá ceithre aonad sa Rannóg Tithíochta, mar a leanas:

 • Forbairt ar chothabháil agus feabhsú tithíochta
 • Leithdháiltí agus Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
 • Iarratais, Deontais agus Cóiríocht do Thaistealaithe
 • Soláthar, lena n-áirítear HAP/RAS/Léasú agus Bainistiú Cíosa
 • Teagmháil leis an Rannóg Tithíochta

  0761 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie

  Seoladh Oifige

 • Rannóg Tithíochta, Sráid Nua Bailey, Port Láirge. X91 XH4  [ féach ar an léarscáil ]
 • Uaireanta Oscailte Oifige: Luan go hAoine, 9:00r.n. - 1:00i.n. agus 2:00i.n. - 5:00i.n.
 • Páirceáil: Carrchlós Sráid Bolton.

 • Cuntar Poiblí

 • Oifig Chúram Custaiméara, Sráid Nua Bailey, Port Láirge. X91 XH4  [ féach ar an léarscáil ]
 • Uaireanta Oscailte an Chuntair Phoiblí: Luan go hAoine, 9:30r.n. - 4:30i.n. (oscailte i rith am lóin).
 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge