Iompraíocht Fhrithshóisialta

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tiomanta d’iompraíocht fhrithshóisialta a laghdú i dtithe agus in eastáit ina mbíonn tionóntaithe na Comhairle á n-iompar féin sa tslí seo.

Séard atá i gceist le hiompraíocht fhrithshóisialta ná:

 • Mangaireacht drugaí.
 • Foréigean.
 • Dochar a dhéanamh do mhaoin.
 • Bagairtí agus imeaglú.
 • Clampair ghinearálta.
 • Torann.

 • Íoslódálacha

 • Straitéis d’Iompraíocht Fhrithshóisialta - (Tá an doiciméad seo ar fáil as Béarla amháin)

 • Conas gearán a dhéanamh
  Chun gearán a dhéanamh maidir le hiompraíocht fhrithshóisialta, déan teagmháil le:

  Aonad d’Iompraíocht Fhrithshóisialta,
  Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge,
  An Meal, Port Láirge.
  Teil: 0818 10 20 20


  Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge