Tithe Folmha

I Mí Lúnasa 2017, d’fhógair Eoghan Murphy, Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil líon de phríomhbhearta a ghlac a Roinn agus údaráis áitiúla chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le tithe folmha a chur i mbail go bhfaighfí iad a úsáid a luaithe agus ab fhéidir. Cuireadh sin i bhfeidhm roimh Straitéis na dTithe Folmha. Féach fógraithe i Mí Mheán Fómhair 2017.

D'fhorbair Comhairle Contae Mhaigh Eo gréasán thar ceann earnáil an rialtais áitiúil Comhairle Contae Mhaigh Eo www.vacanthomes.ie mar thairseach lárnach a bhféadfadh daoine áitribh a gheobhadh a bheith folamh a logáil air go hanaithnid agus foláireamh a thabhairt do na húdaráis áitiúla, a bheadh inniúil an cás a fhiosrú leis na húinéirí, maidir leis na féidearachtaí a bheadh ann an teach a athúsáid go mear. Ina theannta sin cuirfidh an suíomh gréasáin eolas úsáideach ar fáil i gcomhair úinéirí réadmhaoine maidir leis na céimeanna atá ag teastáil i láthair na huaire agus conas a dteach a dhéanamh inúsáidte athuair.

Meallfaimid saoránaigh i bPort Láirge chun úsáid a bhaint as an tsaoráid seo agus tuairisc a thabhairt ar réadmhaoin fholamh dúinn.

  • Rochtain ar fáil ar gréasán na dTITHE FOLMHA.
  • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge