Scipeáil chuig ábhar

Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil slánuimhir

Cas Éadáil EochrachWCCC 24/412 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime maidir le tithíocht shóisialta a sholáthar trí éadáil turnkey

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag iarraidh árasáin agus tithe 1, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa a cheannach le haghaidh tithíocht shóisialta trí fhorbairtí turnkey i gCathair & Contae Phort Láirge.

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge mar sin ag lorg léirithe spéise ó fhorbróirí príobháideacha agus ó chonraitheoirí tógála do thograí tithíochta le ceadanna d’árasáin agus tithe 1-, 2-, 3 agus 4 sheomra leapa nó i gCathair Phort Láirge agus i mbailte agus sráidbhailte laistigh de Chontae Phort Láirge. Féadfaidh na réadmhaoine a bheith ina bhforbairtí nua nó ina réadmhaoin a d’fhéadfaí a athnuachan.

Caithfidh gach ceannach tithíochta sóisialta a bheith ceadaithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Tabhair faoi deara go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil thíos.

Ní mór Léirithe Suime a chur ar ais marcáilte go soiléir WCCC 24/412 Tithíocht chuig:

WCCC 24/412 Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT

WCCC 24/413 Tithíocht
Iarratas ar Léirithe Suime chun tithíocht inacmhainne a sholáthar trí éadáil turnkey a cheannach roimh ré

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge maidir le soláthar tithe nua do thithíocht inacmhainne i gCathair Phort Láirge, de réir fhorálacha an Achta um Thithíocht Inacmhainne 2021.

Sa ghlao seo, táthar ag iarraidh ar thógálaithe tithe agus ar fhorbróirí tithíochta machnamh a dhéanamh ar réadmhaoin le cead pleanála a thairiscint d’údaráis áitiúla faoi shocrú sláncheannaigh roimh ré. Déanfar an íocaíocht nuair a bheidh sé críochnaithe. Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh feidhm ag na ceanglais faoi Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú ar an ngnáthbhealach le gach togra.

Forálann Acht na dTithe Inacmhainne 2021 go bhféadfaidh Údaráis Áitiúla teaghaisí inacmhainne a fháil, a thógáil nó a chur faoi deara iad a thógáil ar féidir iad a dhíol ina dhiaidh sin le hiarratasóirí incháilithe (arna measúnú ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge) trí chomhaontuithe díolachán díreach idir ceannaitheoirí agus forbróirí.

Soláthróidh an Ciste Tithíochta Inacmhainne atá maoinithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fóirdheontas (bunaithe ar chritéir socraithe mar atá leagtha amach thíos) a laghdóidh costas tí do cheannaitheoirí céaduaire nó dóibh siúd atá ag lorg tús úr. Coimeádfaidh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge sciar cothromais de suas le 30% den áit chónaithe.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta measúnú agus faomhadh ar gach aighneacht a dhéanfar faoin Léiriú Suime seo. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tá Foirmeacha Léirithe Suime ar fáil ón Rannóg Tithíochta, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge nó is féidir iad a íoslódáil ó thíos.

Ní mór Léirithe Suime a sheoladh ar ais le marc soiléir WCCC 24/413/Tithíocht chuig:

WCCC 24/413/Tithíocht, Bosca Tairisceana, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Seirbhísí do Chustaiméirí, Sráid Nua Baileys, Port Láirge.

Is é an dáta deiridh don Léiriú Suime seo 05/07/2024.

Íoslódáil bileog eolais 1206Y0160182KXT
Féach ar na Nuacht