Cuir Ceist Orainn nó Déan Gearán

Sonraí Teaghmála

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Halla na Cathrach, An Meal
Port Láirge
X91 PK17Oifigí Cathartha
Cé Daibhéid
Dún Garbhán
X35 Y326

G: 0761 10 20 20

rP: contact@waterfordcouncil.ie

U: Luan - hAoine: 9:30 AM go 4 PM
(oscailte i rith am lón)