Uaireanta Oscailte

Uaireanta Oscailte áitribh Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.
Suíomh Uaireanta Oscailte
Cúram Custaiméirí - Sráid Nua Bailey, Port Láirge Luan go hAoine
9:30r.n. go 4:30i.n.
Cúram Custaiméirí - Oifigí Cathartha, Cé Dhaibhéid, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge. Luan go hAoine
9:30r.n. go 4:30i.n.
Cuntar PoiblíPleanála, Urlár 1, Áras Menapia, An Meall, Port Láirge. Luan go hAoine
9:30r.n. - 1:00i.n. & 2:00i.n. - 4:00i.n.
Cuntar PoiblíPleanála, Urlár 1, Oifigí Cathartha, Cé Dhaibhéid, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge. Luan go hAoine
9:30r.n. - 1:00i.n. & 2:00i.n. - 4:00i.n.
Oifig Teagmhála, Urlár 2, Halla na Cathrach, An Meall, Port Láirge. Luan go hAoine
9:30r.n. - 1:00i.n. & 2:00i.n. - 4:00i.n.
(le coinne amháin)
Seirbhís Leabharlainne Uaireanta oscailte na gcraobhacha éagsúla