Scipeáil chuig ábhar
Tá cultúr agus oidhreacht shaibhir bríomhar ag Port Láirge agus tacaíonn Seirbhísí Cultúrtha Chathair agus Chontae Phort Láirge le gnéithe den acmhainn shaibhir seo agus roinneann siad iad.

Ár gCartlanna, Ealaíona, Caomhnú, Oidhreacht, Oifigeach Gaeilge agus Seirbhísí Leabharlainne oibriú le chéile agus le pobail agus eagraíochtaí áitiúla chun tacú lenár n-oidhreacht agus ár gcultúr agus iad a chur chun cinn agus chun an acmhainn seo a roinnt le muintir na háite agus le cuairteoirí araon.

Faigh tuilleadh eolais faoi na seirbhísí seo ag baint úsáide as an liosta nascleanúna thuas.

Ár nOidhreacht


Tá ár bhfoirgnimh, ár stair agus ár dtírdhreacha go léir mar chuid dár n-oidhreacht a bhfuil ról lárnach acu maidir le cáilíocht ár mbeatha a chothabháil agus a thugann buntáistí eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha. Má dhéantar iniúchadh ar an Triantán Lochlannach, ar an gCósta Copair, ar Shléibhte an Chomaraigh nó trí chuairt a thabhairt ar shuíomhanna seandálaíochta agus ar dhiméinte stairiúla ag an gCurrach Mór agus i nGleann na hAbhann Duibhe, cuireann sé i gcuimhne dúinn go bhfuil sé tábhachtach aire a thabhairt d’oidhreacht Phort Láirge agus í a chothabháil.

Tá ról ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge i gcaomhnú, feabhsú agus taitneamh a bhaint as ár n-oidhreacht mar a chuirtear chun cinn trí obair an Oifigigh Chaomhantais agus an Oifigigh Oidhreachta.

Áirítear leis an oidhreacht seandálaíocht, oidhreacht thógtha, cultúrtha agus oidhreacht nádúrtha agus tá eolas agus comhairle ar fáil ar na réimsí seo trí theagmháil a dhéanamh leis an Caomhnú agus Oifigigh Oidhreachta.