Scipeáil chuig ábhar

Aeráid agus Gnó

Tá a bpáirt ag gnólachtaí i laghdú astuithe i bPort Láirge. Tá gnólachtaí ar fud na cathrach & an chontae ag glacadh an Gheallta Aeráide do Ghnólachtaí chun a gcuid astuithe a laghdú.

Gealltanas Aeráide do Ghnólachtaí


An Gealltanas Aeráide do Ghnólachtaí, ar a dtugtaí an Scéim Lascaine um Rátaí Fuinnimh Tráchtála roimhe seo, luach saothair do ghnólachtaí atá ag tabhairt tosaíochta don inbhuanaitheacht trí chéatadán dá rátaí a thabhairt ar ais. Leag WCCC amach Lascaine Rátaí Fuinnimh Tráchtála in 2022 chun luach saothair a thabhairt do ghnóthais de mhéid áirithe, a bhí ag tabhairt tosaíochta d’éifeachtúlacht fuinnimh le lascaine rátaí. In 2022 chríochnaigh beagnach 1,000 gnó an t-iarratas agus in 2023 chuir breis agus 600 gnó isteach ar an lascaine rátaí.

Déan an gealltanas aeráide – beidh tuilleadh sonraí faoin scéim seo ag teacht i samhradh 2024.

Tionscnaimh Inbhuanaitheachta OFÁ


'Glas do Ghnó' Is tionscnamh saor in aisce ón Oifig Fiontair Áitiúil a bhfuil sé mar aidhm aici cabhrú le gnólachtaí a bheith níos inbhuanaithe. Gheobhaidh tú dhá lá de chomhairleoireacht le Sainchomhairleoir Glas a bheidh in ann athruithe sonracha a mholadh agus comhairle phraiticiúil a thabhairt duit maidir le conas a bheith níos mó. inbhuanaithe agus costais a laghdú. Rachaidh sé seo chun sochair do ghnó agus don chomhshaol araon.

Faigh an fhoirm iarratais agus incháilitheacht anseo: Oifig Fiontair Áitiúil (submit.com)

An Deontas Éifeachtúlachta Fuinnimh tacaíonn sé leis an infheistíocht i dteicneolaíochtaí agus i dtrealamh a aithníodh i dTuarascáil Glas do Ghnó, i dTuarascáil GreenStart nó in Iniúchadh Fuinnimh an SEAI le 50% de chostais incháilithe suas go dtí uasdeontas de €5,000. Is é aidhm na scéime tionchar na bhfiontar ar an gcomhshaol a laghdú, rud a mhéadódh aclaíocht agus athléimneacht na ngnólachtaí sin.

Is féidir na sonraí go léir, lena n-áirítear incháilitheacht, a fháil anseo agus is féidir an fhoirm iarratais a fháil anseo.

Maoiniú


Déanann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge iarratas bliantúil thar ceann gnólachtaí ar an Deontas Fuinnimh Pobail, tionscnamh náisiúnta iarfheistithe arna bhainistiú ag an SEAI. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an Deontas Fuinnimh Pobail, cliceáil anseo: Gach eolas atá uait maidir le cur isteach ar Dheontas Fuinnimh Pobail – Gníomhaireacht Fuinnimh an Oirdheiscirt

Cás-Staidéar ar Dheontas Fuinnimh Gnó agus Pobail Phort Láirge


Tá an t-eolas seo á ullmhú faoi láthair.

An Clár E Triple do Tháirgí


Is éard atá sa chlár Triple E ná liosta de na táirgí atá ceadaithe a bheith tíosach ar fhuinneamh. Cuidíonn sé le gach earnáil astuithe carbóin agus costais fuinnimh a laghdú. Comhlíonann na táirgí ar an gclár seo go léir íos-thacar de chritéir déine maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus de ghnáth beidh siad ar chaighdeán éifeachtúlachta is fearr sa rang. Mar sin, má fhaigheann tú i gcoinne an chláir seo gheobhaidh tú dearbhú go bhfuil táirge ardéifeachtúlachta á cheannach agat.

Is féidir an clár Triple E a fháil anseo: Clár E Triple le haghaidh Táirgí | Gnó & Earnáil Phoiblí | SEAI