Scipeáil chuig ábhar

Comhoibriú Idirnáisiúnta agus Náisiúnta

Déantar iarracht idirnáisiúnta astuithe carbóin a laghdú agus éifeachtúlacht a fheabhsú. Oibrímid lenár gcomhpháirtithe náisiúnta, le húdaráis áitiúla chomharsanachta, agus leis na hOifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide (Baile – CARO). Comhoibrímid freisin thar theorainneacha náisiúnta lenár gcomharsana trí chláir Eorpacha agus idirnáisiúnta.

Cúnant na Méaraí


Shínigh Comhairle Contae Phort Láirge do Chúnant na Méaraí i mBealtaine 2011. Is Tionscnamh Eorpach é Cúnant na Méaraí, trína dtugann bailte, cathracha agus réigiúin gealltanas deonach a gcuid astuithe CO² a laghdú thar sprioc 20% faoi 2020. Tá 2,000 Baile ann faoi láthair. , Shínigh Cathracha agus Réigiúin Cúnant na Méaraí agus iad ar fad tiomanta do phrionsabail an bheartais fuinnimh is fearr. Léigh tuilleadh faoi Chúnant na Méaraí anseo. Cúnant na Méaraí – An Eoraip | Cúnant na Méaraí – An Eoraip (europa.eu)

NetZeroCities


NetZeroCities mar chuid de Chlár Taighde agus Nuálaíochta Fís 2020 chun tacú leis  Comhaontú Glas an Aontais Eorpaigh. Tá NetZeroCities deartha chun cabhrú le cathracha na bacainní struchtúracha, institiúideacha agus cultúrtha atá rompu a shárú neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2030. Oibríonn an tionscadal mar ardán seirbhís-dhírithe le tacaíocht ó chleachtóirí den scoth. Cabhraíonn sé le cathracha Eorpacha tríd an tacaíocht agus na réitigh atá de dhíth orthu a sholáthar dóibh chun a sprioc Net Zero a bhaint amach ar bhealach atá cuimsitheach go sóisialta. Mar chuid den tionscadal seo, tá Port Láirge i gcomhpháirtíocht le Bristol. Foghlaim tuilleadh faoi Cathracha Glan Zero anseo. Tionscadal NZC - NetZeroCities

AeráideGO


Tugann ClimateGO seacht gcomhpháirtí le chéile ó shé chathair agus réigiún Eorpacha a bhfuil saineolas agus fonn acu beartais a athrú chun tacú le hathléimneacht aeráide sa rialachas de réir spriocanna an AE. Áiríonn comhpháirtíocht an tionscadail leibhéil éagsúla forbartha rialachais aeráide agus meascán d’ionstraimí beartais a cheadaíonn comhroinnt agus foghlaim. Foghlaim tuilleadh faoi ClimateGO anseo. ClimateGO – Bealaí chuig Rialachas Cliste Aeráide | Interreg Europe – Réitigh a roinnt le haghaidh beartais níos fearr

Spriocanna don Chomhoibriú Idirnáisiúnta sa Todhchaí


Tá Foireann Aeráide WCCC ag obair freisin i dtreo an Duais Eorpach na nDuilleog Glas, atá comhionann le Príomhchathair Ghlas na hEorpa do chathracha níos lú. Mar gheall ar Dhuilleog Ghlas na hEorpa tá saoránaigh bródúil agus spreagtar gníomhaíocht áitiúil ar thionscadail chomhshaoil, rud a fhágann go bhfuil an chathair tarraingteach mar cheann scríbe agus mar áit níos fearr chun cónaí ann dá cuid saoránach. Cuidíonn an próiseas iarratais le féinfheasacht a chruthú agus tugann sé an deis tagarmharcáil a dhéanamh le piarchathracha eile. Bíonn na hiomaitheoirí agus na buaiteoirí mar chuid de líonra de chathracha tosaigh a mhalartaíonn eolas agus dea-chleachtais.

Tuilleadh eolais faoin nGradam Eorpach um Dhuilleoga Glasa anseo. European Green Leaf – Oifig Foilseachán an AE (europa.eu)