Scipeáil chuig ábhar
Déanaimid bainistiú, rialú agus taifead ar gach ioncam agus caiteachas. Socraíonn an Roinn iasachtaí agus léasanna freisin, agus rialaíonn sí infheistíocht cistí.

Doiciméid Airgeadais


Tá freagracht ar an Roinn Airgeadais freisin maidir le doiciméid airgeadais, buiséid agus ráitis srl a ullmhú. Tá an Buiséad Glactha reatha do Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge le fáil anseo.

Tuarascálacha Airgeadais & Doiciméid Foirmeacha Airgeadais
Tuarascálacha Airgeadais