Scipeáil chuig ábhar
Déileálann an Roinn Acmhainní Daonna le gach gné de riachtanais acmhainní daonna Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, lena n-áirítear earcaíocht, pleanáil fórsa saothair agus oiliúint.

Céard a dhéanaimid


Tá ár rannóg freagrach as:

 • Straitéis Acmhainní Daonna
 • Pleanáil an Fhórsa Saothair
 • Earcaíocht agus Roghnú
 • Párolla agus Aoisliúntas
 • Oiliúint agus Forbairt Fostaithe
 • Bainistíocht Feidhmíochta
 • Forbairt Ceannaireachta
 • Bainistíocht Chomhionannais & Éagsúlachta
 • Iarmhéid Saoil Oibre
 • Caidreamh Tionsclaíoch & Sláinte Fostaithe
 • Sábháilteacht agus Leas
Acmhainní Daonna