Scipeáil chuig ábhar
Tá Uisce Éireann (Uisce Éireann roimhe seo) freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus a sheachadadh chuig tithe agus gnólachtaí ar a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus ceirtleáin Fuíolluisce.

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun saincheist a thuairisciú le:

 • Soláthar uisce
 • Cáilíocht uisce
 • Fuíolluisce

Déan teagmháil le hUisce Éireann trí cheachtar díobh seo a leanas le do thoil:

Gréasán: www.water.ie
Twitter: @IrishWater
Teileafón: 1800 278 278
Minicom: 1800 378 378 (Do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil trealamh minicom acu)
Uimhir Éigeandála: 1800 20 50 50
Seoladh Poist: Uisce Éireann, Bosca Poist 860, Oifig Seachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí.

Mar atá thuas, ón 1 Eanáir 2014, Uisce Éireann freagrach as gnéithe áirithe de sholáthar Seirbhísí Uisce i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Choinnigh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge freagracht as an gcuid eile de na Seirbhísí Uisce. Déanann na liostaí seo a leanas idirdhealú idir na seirbhísí atá Uisce Éireann agus na hÚdaráis Áitiúla á gcur ar fáil faoi láthair agus cé na daoine ar cheart teagmháil a dhéanamh leo le haghaidh aon cheisteanna a bhaineann leis na seirbhísí sin.

Déan teagmháil le hUisce Éireann le haghaidh na saincheisteanna thíos


 • Briseadh Uisce ó Scéimeanna Soláthair Uisce Poiblí
 • Sceitheadh ​​Uisce/Pléasctha ar Scéimeanna Soláthar Uisce Poiblí
 • Cáilíocht Uisce Scéimeanna Soláthair Uisce Poiblí
 • Uisce & Séarachas Feidhmchláir Nua Nasc/Dícheangail
 • Bac Fuíolluisce (Séarachas) i Scéimeanna Fuíolluisce Poiblí
 • Fuíolluisce (Séarachas) Sceitheadh/Oirshreafa ó Chórais Phoiblí Fuíolluisce
 • Fuíolluisce (Séarachas) Gearáin Bholadh ó Chórais Phoiblí
 • Cáilíocht Fuíolluisce ó Ionaid Chóireála Fuíolluisce Poiblí
 • Billí Uisce Neamh-Thí (tráchtála).
 • Cáilíocht Uisce Neamh-Thí (Tráchtála).
 • Alt 16 Iarratais ar Cheadúnas Doirte (Eisilteach Trádála a Doirteadh go Séarach Poiblí)

Déan teagmháil le Rannóg na Seirbhísí Uisce le haghaidh na saincheisteanna thíos


 • Truailliú Uisce
 • Leithris Phoiblí
 • Alt 4 Iarratais ar Cheadúnas Doirte (Sceitheadh ​​Eisilteach chuig Uiscí)
 • Grúpscéimeanna Uisce
 • Aonair Deontais Bhuel
 • Cigireachtaí Umar Seipteach
 • Grúpscéimeanna Príobháideacha Séarachais
 • Uisce Snámha
 • Ceadúnais Champála

Saincheisteanna Uisce Eile


 • Uisce dromchla, Draenáil/Tuile/liní Bóthair – déanann ár gcuid ceisteanna den chineál seo a láimhseáil Roinn na mBóithre.
 • Saincheisteanna pluiméireachta inmheánacha i dTithíocht Údaráis Áitiúil – láimhseálann ár gcuid ceisteanna na cineálacha seo fiosrúchán An Roinn Tithíochta.
 • Tá eolas ar cháilíocht uisce dromchla agus screamhuisce ar fáil ag https://www.catchments.ie