Skip to content

Comhairliúchán Poiblí 1 : Bealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán

Proposed Cycle Route

Tugann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, le tacaíocht ó Bhonneagar Iompair Éireann agus Comhairle Contae Chorcaí, cuireadh dóibh siúd a chónaíonn, a oibríonn nó a thugann cuairt ar an limistéar staidéir idir Eochaill agus Dún Garbhán agus aon pháirtithe leasmhara eile páirt a ghlacadh sa chéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil do Bhealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal Bealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán bealach rothaíochta sábháilte, nasctha agus tarraingteach a chur ar fáil idir Eochaill agus Dún Garbhán, agus é mar chuid de nasc straitéiseach sa Líonra Náisiúnta Rothaíochta (NCN). Tá an tionscadal mar chuid den ‘Tionscadal maidir le Treo-Aimsitheoir Corcaigh go Port Láirge’ atá aitheanta ag an Roinn Iompair chun tacú le Beartas Soghluaisteachta Inbhuanaithe Rialtas na hÉireann. Cuirfidh an tionscadal ar chumas úsáideoirí rothaíocht go sábháilte chun críocha áineasa, fóillíochta agus comaitéireachta idir an dá bhaile agus tá sé mar aidhm leis feabhas a chur ar inrochtaineacht ar sheirbhísí, ar áiseanna agus ar nithe is díol spéise, amhail Slí Dhéagláin, feadh an bhealaigh.

Tá an tionscadal i gCéim 2 faoi láthair: Roghnú Roghanna, lena mbaineann conairí bealaí féideartha laistigh de réimse an staidéir a shainaithint agus a mheasúnú chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an rogha bealaigh is fearr.

Iarrtar ort teacht chuig ár n-imeachtaí comhairliúcháin phoiblí chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal agus chun do thuairimí agus d’aiseolas faoin scéim a roinnt linn.

Beidh dhá imeacht comhairliúcháin phoiblí ar an láthair ar siúl mar seo a leanas:

 1. Dé Máirt, 20 Feabhra 2024: 14:30-20:00
  Óstán na Páirce, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, X35 CC97
 2. Dé Céadaoin, an 21 Feabhra 2024: 14:30-20:00
  Ionad Ealaíon an Mheal, Teach an Mheal, Eochaill, Co. Chorcaí, P36 FR96

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí ar líne freisin trí fhéachaint ar fhaisnéis an tionscadail agus tríd an bhfoirm aiseolais ar shuíomh gréasáin tiomnaithe an tionscadail a líonadh isteach ag: y2dcycleroute.ie ón 20ú Feabhra.

Beidh eolas faoin tionscadal agus foirmeacha aiseolais ar fáil freisin ag Oifigí Cathartha Dhún Garbhán, Leabharlann Dhún Garbhán agus Leabharlann Eochaille ón 20 Feabhra. Beidh an comhairliúchán poiblí neamhreachtúil ar oscailt le haghaidh tuairimí ón Máirt 20 Feabhra go dtí Dé Máirt 5 Márta.

Mura féidir leat freastal ar cheann dár n-imeachtaí i bpearsain agus mura bhfuil tú in ann teacht ar an suíomh gréasáin, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le foireann an tionscadail ar an teileafón ar 0818 10 20 10 agus a chur in iúl go mbaineann do ghlao le Bealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán, trí ríomhphost a sheoladh chuig ActiveTravel@waterfordcouncil.ie nó tríd an bpost chuig Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, An Rannóg um Thaisteal Gníomhach, Rannóg na mBóithre, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Comhairliúchán Poiblí 1 : Bealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán

Tugann Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, le tacaíocht ó Bhonneagar Iompair Éireann agus Comhairle Contae Chorcaí, cuireadh dóibh siúd a chónaíonn, a oibríonn nó a thugann cuairt ar an limistéar staidéir idir Eochaill agus Dún Garbhán agus aon pháirtithe leasmhara eile páirt a ghlacadh sa chéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil do Bhealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal Bealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán bealach rothaíochta sábháilte, nasctha agus tarraingteach a chur ar fáil idir Eochaill agus Dún Garbhán, agus é mar chuid de nasc straitéiseach sa Líonra Náisiúnta Rothaíochta (NCN). Tá an tionscadal mar chuid den ‘Tionscadal maidir le Treo-Aimsitheoir Corcaigh go Port Láirge’ atá aitheanta ag an Roinn Iompair chun tacú le Beartas Soghluaisteachta Inbhuanaithe Rialtas na hÉireann. Cuirfidh an tionscadal ar chumas úsáideoirí rothaíocht go sábháilte chun críocha áineasa, fóillíochta agus comaitéireachta idir an dá bhaile agus tá sé mar aidhm leis feabhas a chur ar inrochtaineacht ar sheirbhísí, ar áiseanna agus ar nithe is díol spéise, amhail Slí Dhéagláin, feadh an bhealaigh.

Tá an tionscadal i gCéim 2 faoi láthair: Roghnú Roghanna, lena mbaineann conairí bealaí féideartha laistigh de réimse an staidéir a shainaithint agus a mheasúnú chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an rogha bealaigh is fearr.

Iarrtar ort teacht chuig ár n-imeachtaí comhairliúcháin phoiblí chun tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal agus chun do thuairimí agus d’aiseolas faoin scéim a roinnt linn.

Beidh dhá imeacht comhairliúcháin phoiblí ar an láthair ar siúl mar seo a leanas:

 1. Dé Máirt, 20 Feabhra 2024: 14:30-20:00
  Óstán na Páirce, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, X35 CC97
 2. Dé Céadaoin, an 21 Feabhra 2024: 14:30-20:00
  Ionad Ealaíon an Mheal, Teach an Mheal, Eochaill, Co. Chorcaí, P36 FR96

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí ar líne freisin trí fhéachaint ar fhaisnéis an tionscadail agus tríd an bhfoirm aiseolais ar shuíomh gréasáin tiomnaithe an tionscadail a líonadh isteach ag: y2dcycleroute.ie ón 20ú Feabhra.

Beidh eolas faoin tionscadal agus foirmeacha aiseolais ar fáil freisin ag Oifigí Cathartha Dhún Garbhán, Leabharlann Dhún Garbhán agus Leabharlann Eochaille ón 20 Feabhra. Beidh an comhairliúchán poiblí neamhreachtúil ar oscailt le haghaidh tuairimí ón Máirt 20 Feabhra go dtí Dé Máirt 5 Márta.

Mura féidir leat freastal ar cheann dár n-imeachtaí i bpearsain agus mura bhfuil tú in ann teacht ar an suíomh gréasáin, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le foireann an tionscadail ar an teileafón ar 0818 10 20 10 agus a chur in iúl go mbaineann do ghlao le Bealach Rothaíochta Eochaill go Dún Garbhán, trí ríomhphost a sheoladh chuig ActiveTravel@waterfordcouncil.ie nó tríd an bpost chuig Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, An Rannóg um Thaisteal Gníomhach, Rannóg na mBóithre, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Public Consultation – Tramore Ring Road Pedestrian & Cycle Improvements

Waterford City & County Council proposes to undertake the construction of a 3km long pedestrian and cycle improvement scheme along the R675 Tramore Ring Road between Riverstown Roundabout and Newtown Roundabout, Tramore.

The proposed works include:

 • Construction of a dedicated two-way cycle track separated from vehicle traffic by a raised kerb or grass verge.
 • Junction tightening measures along the route.
 • Upgrade of 5no roundabouts to improve safety for pedestrians and cyclists.
 • Construction of 3 No. signal-controlled pedestrian crossing points as indicated on the drawings.
 • Improving connections to existing footpaths and estates at various locations as indicated on the drawings.

The objective of the scheme is to prioritise pedestrian and cycle movements over vehicles and to provide a safer and more attractive connection between the three primary schools, the secondary school, sports ground, and the numerous housing estates along the scheme extents.

The drawings together with the information leaflet are available for inspection on Waterford City and County Council’s consultation portal at consult.waterfordcouncil.ie and is also on display in our Customer Services Departments in Bailey’s New Street in the City and Davitt’s Quay, Dungarvan from Tuesday 3rd October 2023 to Tuesday 31st October 2023.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal.

Submissions should be made on the Council’s Consultation portal or by writing to James Cummins, Staff Officer, Active Travel Team, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to jcummins@waterfordcouncil.ie to be received by Tuesday 31st October 2023.

Please note that comments, including names of those making comments, submitted to the Council regarding this process will form part of the statutorily required report to be presented at a meeting of the elected members. Accordingly, they may also appear in the public domain.

PUBLIC MEETING this Saturday: Draft Town Centre First plan for Portlaw

 

Waterford City and County Council, in partnership with Portlaw Town Team, is pleased to announce the launch of the public consultation on the draft Portlaw Town Centre First Plan.

The plans will be on display in Portlaw Library and all are invited to an event to discuss the Town Centre First Plan and to celebrate the potential of Portlaw on Malcomson Square, between 12pm – 5pm on Saturday 23 September 2023.

Portlaw has been selected as one of 26 towns in Ireland to participate in this new initiative from the Irish Government.

The Draft Town Centre First Plan presents a vision for the future of Portlaw and a series of projects suitable for funding applications. The draft vision statement for Portlaw reads:

“As Ireland’s first model village and an inspiration to many, Portlaw was planned as the best possible place in which to live and work. With our unique streets, our waterways and woodlands, Portlaw is a special place with a story to tell. Today we look back with pride and forward with confidence, rediscovering and renewing Portlaw’s pioneering ambition for the town and all its people.”

The draft plan has been developed by the Portlaw Town Team, composed of local residents and business owners, with input from elected members and has been facilitated by urban designers, The Paul Hogarth Company and Hall Black Douglas architects. It includes proposals for new community facilities, active travel connections and civic spaces, all designed to complement the future restoration of Mayfield House and the former Tannery.

Chair of the Portlaw Town Team, Paudie Coffey explained that:

“We have been working hard over the past few months to prepare this plan for Portlaw, which builds on many years of work to improve the town and also on the recommendations of the 2022 Community Strategic Plan.”

Welcoming the public consultation process, Cathaoirleach of Comeragh District Council, Cllr. Seánie Power said that:

“The Council is delighted to be involved in this new planning initiative and that Portlaw – with its wonderful history, heritage and environment – is included as one of the pilot towns. It is now over to the people of Portlaw to take a look at the draft plan, give your feedback and share your ideas. The results will, hopefully, include a number of positive projects for the town and a period of significant regeneration and development”.

The public are invited to view draft plan online at www.waterfordcouncil.ie/PortlawTCF and to complete the short online survey by Thursday 28 September 2023.

 

Have your say on the draft Town Centre First plan for Portlaw

 

Waterford City and County Council, in partnership with Portlaw Town Team, is pleased to announce the launch of the public consultation on the draft Portlaw Town Centre First Plan.

Portlaw has been selected as one of 26 towns in Ireland to participate in this new initiative from the Irish Government.

The Draft Town Centre First Plan presents a vision for the future of Portlaw and a series of projects suitable for funding applications. The draft vision statement for Portlaw reads:

“As Ireland’s first model village and an inspiration to many, Portlaw was planned as the best possible place in which to live and work. With our unique streets, our waterways and woodlands, Portlaw is a special place with a story to tell. Today we look back with pride and forward with confidence, rediscovering and renewing Portlaw’s pioneering ambition for the town and all its people.”

The draft plan has been developed by the Portlaw Town Team, composed of local residents and business owners, with input from elected members and has been facilitated by urban designers, The Paul Hogarth Company and Hall Black Douglas architects. It includes proposals for new community facilities, active travel connections and civic spaces, all designed to complement the future restoration of Mayfield House and the former Tannery.

Chair of the Portlaw Town Team, Paudie Coffey explained that:

“We have been working hard over the past few months to prepare this plan for Portlaw, which builds on many years of work to improve the town and also on the recommendations of the 2022 Community Strategic Plan.”

Welcoming the public consultation process, Cathaoirleach of Comeragh District Council, Cllr. Seánie Power said that:

“The Council is delighted to be involved in this new planning initiative and that Portlaw – with its wonderful history, heritage and environment – is included as one of the pilot towns. It is now over to the people of Portlaw to take a look at the draft plan, give your feedback and share your ideas. The results will, hopefully, include a number of positive projects for the town and a period of significant regeneration and development”.

The public are invited to view draft plan online at www.waterfordcouncil.ie/PortlawTCF and to complete the short online survey by Thursday 28 September 2023.

The plans will also be on display in Portlaw Library and all are invited to an event to discuss the Town Centre First Plan and to celebrate the potential of Portlaw on Malcomson Square, between 12pm – 5pm on Saturday 23 September 2023.

Have your say on the draft Town Centre First plan for Portlaw

 

Waterford City and County Council, in partnership with Portlaw Town Team, is pleased to announce the launch of the public consultation on the draft Portlaw Town Centre First Plan.

Portlaw has been selected as one of 26 towns in Ireland to participate in this new initiative from the Irish Government.

The Draft Town Centre First Plan presents a vision for the future of Portlaw and a series of projects suitable for funding applications. The draft vision statement for Portlaw reads:

“As Ireland’s first model village and an inspiration to many, Portlaw was planned as the best possible place in which to live and work. With our unique streets, our waterways and woodlands, Portlaw is a special place with a story to tell. Today we look back with pride and forward with confidence, rediscovering and renewing Portlaw’s pioneering ambition for the town and all its people.”

The draft plan has been developed by the Portlaw Town Team, composed of local residents and business owners, with input from elected members and has been facilitated by urban designers, The Paul Hogarth Company and Hall Black Douglas architects. It includes proposals for new community facilities, active travel connections and civic spaces, all designed to complement the future restoration of Mayfield House and the former Tannery.

Chair of the Portlaw Town Team, Paudie Coffey explained that:

“We have been working hard over the past few months to prepare this plan for Portlaw, which builds on many years of work to improve the town and also on the recommendations of the 2022 Community Strategic Plan.”

Welcoming the public consultation process, Cathaoirleach of Comeragh District Council, Cllr. Seánie Power said that:

“The Council is delighted to be involved in this new planning initiative and that Portlaw – with its wonderful history, heritage and environment – is included as one of the pilot towns. It is now over to the people of Portlaw to take a look at the draft plan, give your feedback and share your ideas. The results will, hopefully, include a number of positive projects for the town and a period of significant regeneration and development”.

The public are invited to view draft plan online at www.waterfordcouncil.ie/PortlawTCF and to complete the short online survey by Thursday 28 September 2023.

The plans will also be on display in Portlaw Library and all are invited to an event to discuss the Town Centre First Plan and to celebrate the potential of Portlaw on Malcomson Square, between 12pm – 5pm on Saturday 23 September 2023.

Reminder: Local Climate Action Plan – Consultation

Waterford City and County Council is preparing a Local Authority Climate Action Plan.

We’re looking for your input into our Local Authority Climate Action Plan. Help us shape appropriate actions to facilitate and enable effective climate action at a local and community level. Our Plan is currently in draft, and the final version will be adopted by our Elected Members before 23rd February 2024.

The Council has been at the forefront of climate action in Waterford for many years. It plays a significant role in the delivery of mitigation and adaption measures at the local level.

Purpose of the Plan:

 • To deliver on national obligations to achieve the National Climate Objective of becoming a Climate Resilient, Biodiversity Rich, Environmentally Sustainable and Carbon Neutral Economy by no later than the end of 2050.
 • To deliver and promote evidence-based and integrated climate action by way of adaptation and mitigation measures, centred around a strong understanding of the role and remit of the local authority on climate action.

How to make a submission:

 • Submissions will be accepted online or via post.
 • All submissions must be received before 5pm on 16/06/23. The contents of your submission may be published.
 • At all times Waterford City and County Council will comply with GDPR guidelines.

To read the draft plan and to make a submission online, please go:

Consultations | Waterford City & County Council (waterfordcouncil.ie)

To make a submission in writing please post to:

Climate Action Coordinator, Waterford City and County Council, City Hall, The Mall, Co. Waterford, X91 PK15

Local Climate Action Plan – Consultation

Waterford City and County Council is preparing a Local Authority Climate Action Plan.

We’re looking for your input into our Local Authority Climate Action Plan. Help us shape appropriate actions to facilitate and enable effective climate action at a local and community level. Our Plan is currently in draft, and the final version will be adopted by our Elected Members before 23rd February 2024.

The Council has been at the forefront of climate action in Waterford for many years. It plays a significant role in the delivery of mitigation and adaption measures at the local level.

Purpose of the Plan:

 • To deliver on national obligations to achieve the National Climate Objective of becoming a Climate Resilient, Biodiversity Rich, Environmentally Sustainable and Carbon Neutral Economy by no later than the end of 2050.
 • To deliver and promote evidence-based and integrated climate action by way of adaptation and mitigation measures, centred around a strong understanding of the role and remit of the local authority on climate action.

How to make a submission:

 • Submissions will be accepted online or via post.
 • All submissions must be received before 5pm on 16/06/23. The contents of your submission may be published.
 • At all times Waterford City and County Council will comply with GDPR guidelines.

To read the draft plan and to make a submission online, please go:

Consultations | Waterford City & County Council (waterfordcouncil.ie)

To make a submission in writing please post to:

Climate Action Coordinator, Waterford City and County Council, City Hall, The Mall, Co. Waterford, X91 PK15

Proposed Development at Ballynacourty Greenway

Notice is hereby given that Waterford City and County Council propose to carry out the following development at Ballynacourty Greenway.

In accordance with Part 8, Article 81 of the above Regulations, Waterford City & County Council hereby gives notice of proposals to carry out the works associated with above development in the townlands of Kilgrovan and Ballynacourty, Dungarvan, Co. Waterford.

The objective of the works is to upgrade the section of the Greenway from Clonea Road to Ballinclamper to a Greenway standard.

The development will consist of:

 • Improvement works to the existing pathway by widening the path and by carrying out some drainage works along the route:
  – Widening southern section between L7010 Ballinard and L7011 Ballinclamper Road adistance of approx. 450 metres to 3 metres wide.
  – Widening the northern section between L7011 Ballinclamper Road and L3011 Clonea
  Strand Road a distance of approx. 630 metres to 2.5 metres wide.
 • Provision of a pedestrian crossing on the L-7011 at Ballinclamper and improvement of the sight lines at this crossing.
 • Provision of one agricultural crossing point along the route which will be formed by way of gated access.
 • Connecting two of the main car parks serving the Clonea Strand Blue Flag Beach at
  Ballinclamper and at Ballinard with a new pathway between the Greenway and the car park.
 • Addition of a new picnic and amenity area at Ballinclamper car park on Council owned lands which will include some surfacing works.
 • Enhancement of the existing amenity area/bike parking at Ballinard car park.

Plans and particulars of the proposed development will be available for inspection at Waterford City & County Council, Customer Care Desk, Civic Offices, Dungarvan, County Waterford between the hours of 9:30am to 4:00pm Monday to Friday for the period 9th of May – 6th of June 2023 inclusive (excluding Bank and Public Holidays).

Particulars of the proposed scheme will also be available to view on Waterford City & County Council’s website at http://waterfordcouncil.ie/projects/public-consultations/index.htm

The proposed development has undergone Appropriate Assessment Screening under the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Planning and Development Act 2000 as amended, and the Planning Authority has determined that a Stage 2 Appropriate Assessment is not required in this instance. In addition, the proposal has also undergone screening for Environmental Impact Assessment under the EIA Directive 2014/52/EU (and the relevant provisions of the Planning and Development Act, as amended), and the Planning Authority has determined that there will be no likelihood of significant effects on the environment arising from the proposed development and, therefore, an Environmental Impact Assessment is not required.

In accordance with Article 120 (3) of the Planning & Development Regulations (as amended), any person may, within 4 weeks from the date of this notice, apply to An Bord Pleanála for a screening determination as to whether the proposed development would be likely to have significant effects on the environment.

An Ecological Impact Assessment (EcIA) has been carried out to assess any potential adverse impacts to the local ecology. The EcIA report is appended to the Part VIII Application.

Submissions or observations with respect to the proposed development, dealing with the proper planning and sustainable development of the area shall be made in writing to:
the Director of Economic Development, Waterford City & County Council,
35 The Mall, Waterford
or by emailing projectsteam@waterfordcouncil.ie on or before 4pm on 20th of June 2023 and should be clearly marked Development at Ballynacourty Greenway.

All comments, including names of those making comments, submitted to the Council in regard of this scheme will form part of the statutorily required report to be presented at a meeting of the elected members. Accordingly, they will also be included in the minutes of that meeting and may appear in the public domain.

Waterford City & County Council is subject to the provision of Freedom of Information (FOI Acts 1997 and 2014) and the Data Protection Acts 1988 and 2013.

Local Climate Action Plan – Consultation

Waterford City and County Council is preparing a Local Authority Climate Action Plan.

We’re looking for your input into our Local Authority Climate Action Plan. Help us shape appropriate actions to facilitate and enable effective climate action at a local and community level. Our Plan is currently in draft, and the final version will be adopted by our Elected Members before 23rd February 2024.

The Council has been at the forefront of climate action in Waterford for many years. It plays a significant role in the delivery of mitigation and adaption measures at the local level.

Purpose of the Plan:

 • To deliver on national obligations to achieve the National Climate Objective of becoming a Climate Resilient, Biodiversity Rich, Environmentally Sustainable and Carbon Neutral Economy by no later than the end of 2050.
 • To deliver and promote evidence-based and integrated climate action by way of adaptation and mitigation measures, centred around a strong understanding of the role and remit of the local authority on climate action.

How to make a submission:

 • Submissions will be accepted online or via post.
 • All submissions must be received before 5pm on 16/06/23. The contents of your submission may be published.
 • At all times Waterford City and County Council will comply with GDPR guidelines.

To read the draft plan and to make a submission online, please go:

Consultations | Waterford City & County Council (waterfordcouncil.ie)

To make a submission in writing please post to:

Climate Action Coordinator, Waterford City and County Council, City Hall, The Mall, Co. Waterford, X91 PK15

Public Participation: Identification of Bathing Waters

Local authorities must identify official bathing areas in their area every year so that they can be monitored for safety, water quality and their level of use.  To help with this process, Waterford City and County Council is asking people who swim at beaches, lakes and rivers to tell them if they think they should maintain existing designated bathing waters designations or give a new official bathing area designation to areas that are commonly used for swimming, but not identified at the moment.

Under European and Irish law, Irish local authorities must identify bathing waters each year so that these areas can be monitored to ensure they meet stringent microbiological water quality standards. In some cases, the official bathing areas are also the areas where local authorities focus their resources providing lifeguards during the summer season.  These laws also require that the local authority prepares detailed descriptions or profiles for each of the identified bathing water sites that describe not just the bathing area but also areas in the surface waters catchment area that could be a source of pollution. The profiles include an assessment the risk of pollution and what action would be taken if pollution occurs.

If you are a regular swimmer and want to help your Council decide which bathing areas should be classified as such, it might be helpful to consider the following:

 • How your swimming area has been used up to now
 • How many people use the site
 • What facilities exist at the site and how accessible it is
 • Any safety issues

If you wish to propose your favourite beach/river etc. as a new bathing water site or comment on an existing site please visit https://bit.ly/IdentificationOfBathingWaters2023

Closing date for submissions to Waterford City and County Council is 28/9/2023.

The bathing water quality results and annual classification of bathing waters can be viewed at www.beaches.ie. The latest available EPA report Bathing Water in Ireland Report can be viewed here: https://www.epa.ie/publications/

-ENDS-


Note to editors:

Local authorities are required under the Bathing Waters Directive and the Bathing Water Quality Regulations 2008 (SI No 79 of 2008) to identify bathing waters on an annual basis. The Directive requires that water quality at all designated bathing waters meets stringent microbiological standards in order to protect the health of people who choose to bathe there.

Draft municipal district of Dungarvan/Lismore Control of parking bye-laws 2023

Have Your Say !

The Dungarvan/Lismore District of Waterford in exercise of the powers conferred on it by Section 131A of the Local Government Acts 1925 to 2014, Section 36 of the Road Traffic Act, 1994, as amended, and by Section 101 of the Road Traffic Act, 1961, as amended, hereby gives notice that it has prepared Draft Municipal District of Dungarvan/Lismore Control of Parking Bye-Laws 2023 for the regulation and control of parking in respect of the area comprising the Dungarvan/Lismore District of Waterford.

The Draft Bye-Laws are available for inspection below and during normal office hours from Wednesday 22nd March 2023 to Thursday 20th April, 2023, at the Council’s Customer Services Departments in Civic Offices, Dungarvan and Bailey’s New Street, Waterford.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the Draft Control of Parking Bye-Laws 2023. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, City Hall, Waterford, or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie before 4.00pm on Thursday 4th May, 2023.

Full details can be had in the document below.

Draft municipal district of Dungarvan/Lismore Control of parking bye-laws 2023

Have Your Say !

The Dungarvan/Lismore District of Waterford in exercise of the powers conferred on it by Section 131A of the Local Government Acts 1925 to 2014, Section 36 of the Road Traffic Act, 1994, as amended, and by Section 101 of the Road Traffic Act, 1961, as amended, hereby gives notice that it has prepared Draft Municipal District of Dungarvan/Lismore Control of Parking Bye-Laws 2023 for the regulation and control of parking in respect of the area comprising the Dungarvan/Lismore District of Waterford.

The Draft Bye-Laws are available for inspection below and during normal office hours from Wednesday 22nd March 2023 to Thursday 20th April, 2023, at the Council’s Customer Services Departments in Civic Offices, Dungarvan and Bailey’s New Street, Waterford.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the Draft Control of Parking Bye-Laws 2023. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, City Hall, Waterford, or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie before 4.00pm on Thursday 4th May, 2023.

Full details can be had in the document below.

Reminder: Last Call for submissions on Draft Dungarvan/Ballinroad & Tramore Local Area Plans 2023-2029

Waterford City and County Council has published pre-draft ‘Issues Papers’ for the Dungarvan/Ballinroad Local Area Plan and the Tramore Local Area Plan.

The purpose of these LAPs is to set out an overarching strategy for the proper planning and sustainable development of Dungarvan/Ballinroad and Tramore over the life of the LAPs to 2029.

The LAPs will incorporate a spatial framework for guiding the future development of transportation, regeneration, heritage, social and community infrastructure/ amenities and natural/ cultural assets in both Dungarvan/Ballinroad and Tramore.

The LAPs will be based on and be fully consistent with the Waterford City and County Development Plan 2022 – 2028, and in particular the; The Core Strategy, Vision, Strategic Outcomes, Land Use Zoning Objectives, Housing Strategy and other strategies underpinning the Development Plan. In other words, the LAP will give a local focus to the strategies of the Development Plan.

The LAP process provides a fresh opportunity to take a ‘big picture’ approach to looking at the key issues affecting Dungarvan/Ballinroad and Tramore and plot a development strategy for their future sustainable growth and regeneration. Therefore, local input is considered vital to the entire LAP process and the Planning Authority values what you have to say. It is intended that these Issues Papers will kick-start interest and debate which will provide helpful feedback, and result in stronger and more informed Local Area Plans.

The pre-draft issues papers for Dungarvan/Ballinroad and Tramore can be viewed online at https://consult.waterfordcouncil.ie/en/browse

In addition, copies of the pre-draft issues papers are available to view at the following locations:

 • Customer Care Office, Civic Offices, Davitt’s Quay, Dungarvan, X35 Y326
 • Customer Care Office, Bailey’s New Street, Waterford, X91 XH42
 • Dungarvan Library, Davitts Quay, Dungarvan, X35 AV29
 • Tramore Library, Market Street, Tramore, X91 CY96

The LAPs are currently at the stage of pre-draft public consultation which will be followed by the preparation and publication of a draft LAPs.  If you are interested in the development of Dungarvan/Ballinroad and/or Tramore and wish to contribute to the shaping of their sustainable future, please make a submission.

Submissions and observations on the pre-draft issues papers or any other key issues that you wish to have considered in the preparation of the new Draft Local Area Plans are invited up until Tuesday,7th March 2023.

Submissions can be made online via the Council’s dedicated public consultation portal (consult.waterfordcouncil.ie) or in writing, marked “Draft Dungarvan and Ballinroad Local Area Plan 2023-2029” or “Draft Tramore Local Area Plan 2023-2029” to the Planning Department, Waterford City and County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford City.

-ends-