Skip to content

Attention all Council Tenants – Notice of Rent Review 2023

A Rent Review is currently being carried out for all Social Housing Tenants.

In order to ensure that we have the household correct and up to date details, tenants are requested complete the Rent Review Form regarding their household makeup and income details.  This document has been posted to all tenants but is also available below.

It is the tenant’s responsibility under their Tenancy Agreement to ensure that they submit the correct details to the Council for rent calculation purposes. Failure to return the form fully completed with the relevant proofs of income may result in a penalty rent being applied to the account.

Before returning the completed form, please ensure to include details of ALL occupants and the following relevant documents:

 • If in full/part time employment supply 3 recent consecutive payslips for all household members who are in employment.
 • If Self-employed submit recent Notice of Tax Assessment from Revenue.
 • Aged 18 and over in fulltime education submit proof from school or college.
 • Occupant Moved In provide the date of occupancy and previous address.
 • Occupant moved out provide the date they left and proof of new address.

Please return the form fully completed with relevant proofs of income by Monday 12th June 2023 to the Customer Service Desk, Waterford City & County Council, Bailey’s New St. Waterford X91 XH42, or Civic Offices, Davitt’s Quay Dungarvan, Co. Waterford X35 Y326.

Alternatively completed forms and supporting documentation can be scanned to the email address below.

Queries: rentreview@waterfordcouncil.ie | 051 849923

Notice of Rent Review 2023

A Rent Review is currently being carried out for all Social Housing Tenants.

In order to ensure that we have the household correct and up to date details, tenants are requested complete the Rent Review Form regarding their household makeup and income details.  This document has been posted to all tenants but is also available below.

It is the tenant’s responsibility under their Tenancy Agreement to ensure that they submit the correct details to the Council for rent calculation purposes. Failure to return the form fully completed with the relevant proofs of income may result in a penalty rent being applied to the account.

Before returning the completed form, please ensure to include details of ALL occupants and the following relevant documents:

 • If in full/part time employment supply 3 recent consecutive payslips for all household members who are in employment.
 • If Self-employed submit recent Notice of Tax Assessment from Revenue.
 • Aged 18 and over in fulltime education submit proof from school or college.
 • Occupant Moved In provide the date of occupancy and previous address.
 • Occupant moved out provide the date they left and proof of new address.

Please return the form fully completed with relevant proofs of income by Monday 12th June 2023 to the Customer Service Desk, Waterford City & County Council, Bailey’s New St. Waterford X91 XH42, or Civic Offices, Davitt’s Quay Dungarvan, Co. Waterford X35 Y326.

Alternatively completed forms and supporting documentation can be scanned to the email address below.

Queries: rentreview@waterfordcouncil.ie | 051 849923

Attention all Council Tenants – Notice of Rent Review 2023

A Rent Review is currently being carried out for all Social Housing Tenants.

In order to ensure that we have the household correct and up to date details, tenants are requested complete the Rent Review Form regarding their household makeup and income details.  This document has been posted to all tenants but is also available below.

It is the tenant’s responsibility under their Tenancy Agreement to ensure that they submit the correct details to the Council for rent calculation purposes. Failure to return the form fully completed with the relevant proofs of income may result in a penalty rent being applied to the account.

Before returning the completed form, please ensure to include details of ALL occupants and the following relevant documents:

 • If in full/part time employment supply 3 recent consecutive payslips for all household members who are in employment.
 • If Self-employed submit recent Notice of Tax Assessment from Revenue.
 • Aged 18 and over in fulltime education submit proof from school or college.
 • Occupant Moved In provide the date of occupancy and previous address.
 • Occupant moved out provide the date they left and proof of new address.

Please return the form fully completed with relevant proofs of income by Monday 12th June 2023 to the Customer Service Desk, Waterford City & County Council, Bailey’s New St. Waterford X91 XH42, or Civic Offices, Davitt’s Quay Dungarvan, Co. Waterford X35 Y326.

Alternatively completed forms and supporting documentation can be scanned to the email address below.

Queries: rentreview@waterfordcouncil.ie | 051 849923

Notice of Rent Review 2023

A Rent Review is currently being carried out for all Social Housing Tenants.

In order to ensure that we have the household correct and up to date details, tenants are requested complete the Rent Review Form regarding their household makeup and income details.  This document has been posted to all tenants but is also available below.

It is the tenant’s responsibility under their Tenancy Agreement to ensure that they submit the correct details to the Council for rent calculation purposes. Failure to return the form fully completed with the relevant proofs of income may result in a penalty rent being applied to the account.

Before returning the completed form, please ensure to include details of ALL occupants and the following relevant documents:

 • If in full/part time employment supply 3 recent consecutive payslips for all household members who are in employment.
 • If Self-employed submit recent Notice of Tax Assessment from Revenue.
 • Aged 18 and over in fulltime education submit proof from school or college.
 • Occupant Moved In provide the date of occupancy and previous address.
 • Occupant moved out provide the date they left and proof of new address.

Please return the form fully completed with relevant proofs of income by Monday 12th June 2023 to the Customer Service Desk, Waterford City & County Council, Bailey’s New St. Waterford X91 XH42, or Civic Offices, Davitt’s Quay Dungarvan, Co. Waterford X35 Y326.

Alternatively completed forms and supporting documentation can be scanned to the email address below.

Queries: rentreview@waterfordcouncil.ie | 051 849923

Athbhreithniú Cíosa 2023

Tá Athbhreithniú Cíosa á dhéanamh do gach Tionónta Tithíochta Sóisialta. Chun a chinntiú go bhfuil sonraí cearta agus suas chun dáta againn le haghaidh gach teaghlach, iarrtar ar Thionóntaí an Fhoirm Athbhreithnithe Cíosa a chomhlánú maidir lena gcomhdhéanamh teaghlaigh agus sonraí ioncaim. Eiseofar foirmeacha Athbhreithnithe Cíosa go díreach chuig na Tionóntaí go léir go luath.

Is ar na Tionóntaí atá an fhreagracht, faoin gComhaontú Tionóntachta, a chinntiú go gcuireann siad na sonraí cearta faoi bhráid na Comhairle ar mhaithe le ríomh cíosa. Mura gcuirtear ar ais an fhoirm chomhlánaithe go hiomlán leis na cruthúnais ábhartha ar ioncam d’fhéadfadh go gcuirfí Pionós Cíosa ar an gcuntas cíosa.

Sula seolfaidh tú an fhoirm chomhlánaithe ar ais cinntigh, le do thoil, sonraí na n-áitritheoirí GO LÉIR agus na doiciméid ábhartha seo a leanas:
– Más fostaíocht lánaimseartha/páirtaimseartha atá i gceist tabhair na 3 dhuillín pá as a
chéile is déanaí do gach ball den teaghlach atá i bhfostaíocht.
– Más Féinfhostaíocht atá i gceist cuir isteach an Fógra Measúnaithe Cánach is déanaí ó na
Coimisinéirí Ioncaim.
– Le haghaidh daoine atá 18 mbliana d’aois agus os a chionn atá fós in oideachas lánaimseartha cuir isteach cruthúnas ón scoil nó ón gcoláiste.
– Áititheoir Bogtha Isteach – tabhair an dáta áitíochta agus an seoladh roimhe seo.
– Áititheoir Bogtha Amach – tabhair an dáta fágála agus cruthúnas ar sheoladh nua.

Seol ar ais, le do thoil, an fhoirm comhlánaithe go hiomlán mar aon leis na cruthúnais ioncaim ábhartha faoin Luan 12 Meitheamh 2023 chuig an Deasc Seirbhíse do Chustaiméirí, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Sráid Nua Bailey, Port Láirge X91 XH42, nó Oifigí Cathartha, Cé Davitts, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge X35 Y326. Nó is féidir foirmeacha comhlánaithe agus doiciméid tacaíochta a scanadh agus a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist thíos.

Ceisteanna: rentreview@waterfordcouncil.ie | 051 849923

Notice of Rent Review 2023

A Rent Review is currently being carried out for all Social Housing Tenants.

In order to ensure that we have the household correct and up to date details, tenants are requested complete the Rent Review Form regarding their household makeup and income details.  This document will be posted to all tenants but is also available below.

It is the tenant’s responsibility under their Tenancy Agreement to ensure that they submit the correct details to the Council for rent calculation purposes. Failure to return the form fully completed with the relevant proofs of income may result in a penalty rent being applied to the account.

Before returning the completed form, please ensure to include details of ALL occupants and the following relevant documents:

 • If in full/part time employment supply 3 recent consecutive payslips for all household members who are in employment.
 • If Self-employed submit recent Notice of Tax Assessment from Revenue.
 • Aged 18 and over in fulltime education submit proof from school or college.
 • Occupant Moved In provide the date of occupancy and previous address.
 • Occupant moved out provide the date they left and proof of new address.

Please return the form fully completed with relevant proofs of income by Monday 12th June 2023 to the Customer Service Desk, Waterford City & County Council, Bailey’s New St. Waterford X91 XH42, or Civic Offices, Davitt’s Quay Dungarvan, Co. Waterford X35 Y326.

Alternatively completed forms and supporting documentation can be scanned to the email address below.

Queries: rentreview@waterfordcouncil.ie | 051 849923

Request for Expressions of Interest for the provision of social housing through turnkey acquisition

Waterford City & County Council are seeking to purchase 1-, 2-, 3- and 4-bedroom apartments and houses for social housing through turnkey developments in Waterford City & County.

Waterford City & County Council are therefore seeking expressions of interest from private developers and building contractors for housing proposals with permissions for 1-, 2-, 3- and 4-bedroom apartments and houses or in Waterford City and towns and villages within County Waterford. The properties can be new developments or properties with potential for renewal.

All purchases of social housing must be approved by the Department of Housing, Local Government and Heritage.

Please note that Waterford City & County Council are subject to the Freedom of Information Act 2014.

Expressions of Interest Forms are available from the Housing Section, Waterford City & County Council, City Hall, The Mall, Waterford and at:

WCCC 23 223 Housing EoI

Expressions of Interest must be returned clearly marked WCCC 23/223 Housing to:
WCCC 23/223 Housing, Tender Box, Waterford City & County Council, Customer Services, Baileys New Street, Waterford.
The closing date for this Expression of Interest is as per the etenders notification (21/04/2023).

Age-friendly living in iconic Waterford city building

Waterford City and County Council is delighted to announce that works are nearing completion on the St. Joseph’s House Housing Development in Waterford City centre.

Located on a landmark site on Manor Hill, St. Joseph’s House contains 71 dwellings.  The former convent consists of 50 units located (a mix of one- and two-bedroom dwellings) within the main building, while 21 units are located in the various out-building clusters on the site.  The former chapel on the site has been repurposed as a community space for multiple uses by tenants.

Waterford City and County Council is seeking expressions of interest for those interested in living in this remarkable development.

Paul Johnston, Senior Engineer, Waterford City and County Council said,

“This development is unique.  While the dwellings themselves are bright, spacious and contemporary, the setting of Manor Hill is steeped in history and woven into Waterford’s fabric.

“All of the dwellings are modern, bright and energy efficient, are fully furnished and offer superb views of the city scape from the elevated site on Manor Hill. We have worked closely with Age Friendly Ireland to ensure the development will provide an exceptional and inclusive experience, compatible with age friendly principles.

“The proximity to the city centre, amenities and bus routes makes them ideal for older residents.  The Council is interested in hearing from those who are 55 years and over and are approved for a transfer on rightsizing grounds.”

The units are contained within a number of buildings in the St. Joseph’s development, the Convent Building, the Courtyard Building, the Presbytery and School Building.  The Convent Building is serviced by two lifts and most units within the development are single storey.

Since 2016, Waterford Council has been actively seeking to reduce the level of vacant homes across Waterford City and County. The Council’s Vacant Homes Team works to encourage vacant property owners to allow their properties to be used for social housing through the Repair and Leasing Scheme and the Buy and Renew Scheme.  The Repair and Lease Scheme has been particularly successful in delivering 1-bed and 2-bed units in urban areas where there is a proportionately larger demand for this type of accommodation.

St. Joseph’s House is being delivered under Housing for All – A New Housing Plan for Ireland, a Repair and Lease Scheme promoted by Waterford City and County Council, and funded by the Department of Housing, Local Government and Heritage.

To register an expression of interest in St. Joseph’s House, Manor Hill visit https://bit.ly/EOI-StJosephs or to find out more information about the development, call Waterford City and County Council Housing Section on 0818 10 20 20.

-ENDS-

Call for Expressions of Interest : St. Joseph’s House Development

Waterford City & County Council are delighted to announce that works are nearing completion on the landmark St. Joseph’s House Housing Development in Waterford City centre.

St. Joseph’s House is a state of the art age friendly housing development that will deliver 71 dwellings for residents aged 55 and over in a modern, spacious and distinctive setting, right in the heart of Waterford City.

Fifty 1- and 2-bed dwellings are located in the main building and twenty one dwellings are located in the various clusters of outbuildings on the site. This is a unique opportunity to live in this location; each dwelling is provided fully furnished, as shown in the attached video, and the views of the surrounding city scape are among the best in the city.

Expressions of interest for those interested in living in this exciting development are now open.

St. Joseph’s House is being delivered under Housing for All – A New Housing Plan for Ireland, a Repair and Lease Scheme promoted by Waterford City and County Council, and funded by the Department of Housing, Local Government and Heritage.

Scéim Rogha Tithíochta / Choice Based Letting Scheme

Scéim Rogha Tithíochta
Beidh 4 réadmahoin ar fáil ar an Scéim Ligean Roghabhunaithe ar an Aoine 26ú Eanáir.  Níl aon ghrianghraf ar fáil do 3 Bóthar Arbour.

 • 3 Bóthar Arbour, Lios Dúgáin, Port Láirge  [ Trí sheomra leapa, teach sraithe, dhá úrlár -LA ]
 • Árasán. 1, 30 Sráid Liam, Port Láirge  [ Árasán sheomra leapa amháin – urlár na talún  -RLS ]
 • Árasán. 2, 30 Sráid Liam, Port Láirge  [ Árasán dhá sheomra leapa – an chéad urlár  -RLS ]
 • Árasán. 3, 30 Sráid Liam, Port Láirge  [ Árasán dhá sheomra leapa – an dara hurlár  -RLS ]

Léiriú spéise a dhéanamh anseo …
https://waterfordcouncil.ie/ga/ranna/tithiocht/sceim-rogha-tithiochta.htm  #gaeilge

Choice Based Letting Scheme
Please be advised of the following 4 Choice Based Letting properties for Friday, 26th January 2023.  There is no photo available for 3 Arbour Road.

 • 3 Arbour Road, Lisduggan  [ 3 bedroomed terraced two-storey -LA ]
 • Apt. 1, 30 William Street  [ 1 bedroomed flat – ground floor -RLS ]
 • Apt. 2, 30 William Street   [ 2 bedroomed flat – first floor -RLS ]
 • Apt. 3, 30 William Street   [ 2 bedroomed flat – second floor -RLS ]

Express your interest here : https://waterfordcouncil.ie/departments/housing/choice-based-lettings.htm

Expression of lnterest form for Suppliers of Mobile Homes

Expression of lnterest form for Suppliers of Mobile Homes/Demountable WCCC 22/689

This is the Expression of lnterest form to be completed and returned to Waterford City & County Council for Suppliers of Mobile Homes/Demountable who wish to be considered for provision of mobile units in Waterford City & County.

lf the applicant wishes the information can be provided on additional pages, but within the same format.

Please read the attached document, all information on how to return your interest are detailed in the document and complete the form on Page 7 and supply a pricelist of the units that you currently have in stock.

Ciste Chroí Cónaithe (Bailte) leathnaithe chuig cathracha agus ceantair thuaithe

Beidh deontas suas go dtí €30,000 ar a mhéad ar fáil chun réadmhaoine folmha a athchóiriú le cónaí iontu mar an phríomháit chónaithe phríobháideach, lena n-áirítear áit chónaithe a dhéanamh as réadmhaoin nach raibh in úsáid roimhe seo mar áit chónaithe. Beidh seo faoi réir uasteorainneacha do na cineálacha oibre atá sonraithe thíos ag féachaint do mheasúnú costais réasúnta a bheith déanta ag an údarás áitiúil. Tá costas CBL na hoibre san áireamh sa deontas.

Nuair a mheastar go sáróidh na costais athchóirithe an gnáthdheontas suas le €30,000, beidh suim deontais bhreise suas le €20,000 ar a mhéad ar fáil nuair a bheidh sé deimhnithe ag an iarratasóir go bhfuil an réadmhaoin folamh (i.e. contúirteach agus dainséarach ó thaobh struchtúir de) agus dá réir is suas le €50,000 ar a mhéad an deontas a bheidh ar fáil do réadmhaoin thréigthe. I gcás deontas breise maidir le réadmhaoin thréigthe, beidh tuairisc neamhspleách arna hullmhú ag gairmí atá cáilithe go cuí (e.g. suirbhéir cainníochta, innealtóir agus mar sin de) ag teastáil le cur ar aghaidh in éineacht leis an iarratas ina ndeimhneofar go bhfuil an réadmhaoin tréigthe (i.e. contúirteach agus dainséarach ó thaobh struchtúir de).

Beidh ar dhaoine atá ag cur isteach ar an deontas a dheimhniú ar an bhfoirm iarratais cibé an ag déanamh iarratais ar an deontas athchóirithe réadmhaoine foilmhe agus sin amháin atá siad nó an ag déanamh iarratais ar an deontas athchóirithe réadmhaoine foilmhe lena n-áirítear an deontas breise réadmhaoine foilmhe atá siad.

Ní mór réadmhaoine a bheidh le breithniú chun a áireamh a bheith folamh le dhá bhliain nó níos faide agus gur roimh 1993 a tógadh iad. Chun críocha na scéime seo, meastar réadmhaoin a bheith folamh más rud é go bhfuil sí folamh agus gan chónaí le tréimhse dhá bhliain nó níos faide. Is féidir deimhniú folúis a bhailíochtú agus a dhearbhú trí úsáid a bhaint as, mar shampla, Billí Fóntais a chuideoidh tréimhsí folúis a dhéanamh amach (e.g. patrúin úsáide nó dícheangal) nó cruthúnais eile den chineál sin a bheadh ar fáil a shásódh an t-údarás áitiúil. Ní mór deimhniú folúis a bheith bailíochtaithe agus dearbhaithe ag an údarás áitiúil sula gceadaítear deontas.

D’fhéadfadh Deontas faoi Scéim Tí Fuinnimh Níos Fearr ón SEAI a bheith ar fáil in éineacht leis an deontas seo. Ní chlúdófar dá réir obair a bheidh clúdaithe ag Scéim Tí Fuinnimh Níos Fearr ón SEAI. Ní mór don údarás áitiúil a dheimhniú dó féin nach bhfuil éileamh déanta faoi aon dheontas eile i leith na hoibre beartaithe.

Beidh cruthúnas ar fholús agus úinéireacht ag teastáil chun tacú leis an íocaíocht deontais. I dtéarmaí úinéireachta, is faoin iarratasóir a bheidh sé úinéireacht a dheimhniú leis an údarás áitiúil.

Féadfaidh údarás áitiúil ceadú i bprionsabal a thabhairt d’iarratas deontais sa chás go bhfuil an t-iarratasóir ábalta fianaise ar idirphlé gníomhach atá ar bun i dtaobh réadmhaoin a cheannach a chur ar fáil i.e. deimhniú comhaontaithe ón ngníomhaireacht eastáit nó ó úinéir na réadmhaoine nuair a chuireann an t-úinéir cruthúnas dá leithéid ar fáil i dtaobh an réadmhaoin a bheith folamh mar a éilítear faoin scéim thar ceann an iarratasóra. Ní dhéanfar ceadú i bprionsabal den chineál sin a dheimhniú ina cheadú iomlán go dtí go mbeidh úinéireacht aistrithe chuig an iarratasóir agus ní bheidh cead aon airgead a tharraingt anuas go dtí go mbeidh an úinéireacht sin deimhnithe go sásúil ag an údarás áitiúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil in achoimre na scéime, foirm iarratais agus na Ceisteanna a Chuirtear go Minic bainteacha. Déan teagmháil leis an Oifigeach do Réadmhaoin Fholamh i d’údarás áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil.

Croí Cónaithe (Towns) Fund extended to cities and rural areas

Croí Cónaithe (Towns) Fund-extended to cities and rural areas

It was announced by the Minister for Housing, Local Government and Heritage, Darragh O’Brien T.D. that the Vacant Property Refurbishment Grant was extended to eligible vacant properties in both cities and rural areas to ensure the existing housing stock is being used to the fullest extent possible.

A grant of up to a maximum of €30,000 is  available for the refurbishment of vacant properties for occupation as a principal private residence, including the conversion of a property which has not been used as residential heretofore. This is  subject to upper limits for the types of work specified below having regard to a reasonable cost assessment by the local authority.

All queries in relation to the scheme to be sent to: vacanthomes@waterfordcouncil.ie

Where the refurbishment costs are expected to exceed the standard grant of up to €30,000, a maximum top-up grant amount of up to €20,000 will be available where the property is confirmed by the applicant to be derelict (i.e. structurally unsound and dangerous) bringing the total grant available for a derelict property up to a maximum of €50,000. In the case of a top-up grant in respect of a derelict property, an independent report prepared by an appropriately qualified professional (e.g. quantity surveyor, engineer etc.) is required to be submitted along with the application confirming that the property is derelict (i.e. structurally unsound and dangerous).

Those applying for the grant will be required to indicate on the application form to confirm if they are applying for the vacant property refurbishment grant alone or the vacant property refurbishment grant including the derelict property top-up grant.

Properties considered for inclusion must be vacant for two years or more and built before 1993. For the purposes of this scheme, a property is deemed to be vacant if it has been vacant and unoccupied for a period of two years or more. Confirmation of vacancy can be validated and verified by the use of, for example, Utility Bills which can help determine vacancy periods (e.g. pattern of usage or disconnection) or such other proofs as are available to the satisfaction of the local authority. Confirmation of vacancy must be validated and verified by the local authority prior to grant approval.

An SEAI Better Energy Home Scheme Grant may be available in combination with this grant. Works covered by SEAI Better Energy Homes Scheme will therefore not be covered. The local authority must satisfy themselves that proposed works are not claimed for under any other grant.

Proof of both vacancy and ownership will be required to support the grant payment. In terms of ownership, it is a matter for the applicant to confirm ownership with the local authority.

Social housing development shortlisted in Irish Building & Design Awards

A social housing development in Larchville which was completed by Waterford City and County Council in Autumn 2021 has been shortlisted as finalist in the Irish Building and Design Awards, Public Sector – Housing Project of the Year.

Funded by the Department of Housing, Local Government and Heritage under the Rebuilding Ireland programme, the project consists of five new housing units.  Client design team was led by Diarmuid Reil Architects and the contractor was John Somers Construction Ltd.

Anton Lennon, Executive Engineer, Waterford City and County Council said it was a great acknowledgment of the quality of Waterford’s social housing projects, “These awards recognise excellence in the build and design sectors, so to be shortlisted is a huge endorsement of the high standards and quality of finish of the Larchville project.”

The awards final take place in Dublin on October 7th, 2022

-ends-