Skip to content

Meabhrúchán : Scéim Urraíochta Timpealláin Dhún Garbhán 2023

Tá scéim á cur i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge chun urraíocht a dhéanamh ar thimpealláin timpeall ár gcathair agus ár gcontae. Tá an Chomhairle ag iarraidh teagmháil a dhéanamh le gnólachtaí agus le heagraíochtaí ar mian leo feabhas a chur ar thimpeallacht thógtha na cathrach agus an chontae agus tairbhe a bhaint as deiseanna fógraíochta a bheidh á dtairiscint ar thimpealláin roghnaithe.

Is féidir le gach iarratasóir tairiscint a dhéanamh le haghaidh timpealláin amháin nó níos mó. Glacfar le hiarratais chomhpháirteacha freisin i gcás inar mian le dhá ghnólacht nó níos mó nó le dhá eagraíocht nó níos mó urraíocht a dhéanamh ar thimpeallán i gcomhpháirt. Sa chás go bhfaightear roinnt tairiscintí le haghaidh timpeallán ar leith, bronnfar an urraíocht ar an tairiscint is airde.

Achoimre

  • Baineann an tairiscint áirithe seo le timpealláin ar bhóithre poiblí i gceantar Dhún Garbhán.
  • Tá na timpealláin suite ar Sheachbhóthar Dhún Garbhán an N25 agus timpeallán amháin ar Bhóthar Chósta an R675 ag Baile an Rodaigh.
  • Mairfidh an urraíocht ar feadh tréimhse cúig bliana, a thosóidh i mí Eanáir 2023.
  • Is é an dáta is déanaí chun cumarsáid a fháil maidir leis an tairiscint seo ná: 4:00n. ar an Aoine, 11 Samhain 2022.
  • Is é an dáta deiridh chun tairiscintí comhlánaithe a fháil ná: 4:00n. ar an Aoine, 18 Samhain 2022.

Doiciméid Tairisceana
Tá an doiciméad iomlán tairisceana, léarscáil, faisnéis faoi tháillí, sonraíochtaí, foirm tairisceana srl. ar fáil anseo sa DOICIMÉAD TAIRISCEANA. (Béarla)

Cumarsáid
Ní mór teachtaireachtaí maidir leis an Tairiscint nó iarratais ar shoiléiriú a sheoladh chuig: Anthony Russell, Oifigeach Riaracháin, An Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Ríomhphost: arussell@waterfordcouncil.ie

Is é an dáta is déanaí chun cumarsáid a fháil maidir leis an tairiscint seo ná: 4:00i.n. ar an Aoine, 11 Samhain 2022. 

Cuirfear gach ceist agus gach freagra a thagann as sin ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x