Skip to content

Moladh chun bóithre atá ag freastal ar fhorbairt ag Fáinne Na Farraige a fhógairt mar Bhóithre Poiblí

Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 11 Fo-alt (1)(b)(iii) d’Acht na mBóithre 1993 go bhfuil sé beartaithe agComhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge na bóithre thíosluaite a chlárú mar Bhóithre Poiblí.

  • Bóithre a fhreastalaíonn ar fhorbairt ag Fáinne Na Farraige, An Rinn

Tá an líníocht a thaispeánann na bóithre atá le glacadh i gcúram ar fáil lena iniúchadh thíos, nó is féidir féachaint ar chóipeanna inár Ranna Seirbhísí do Chustaiméirí i gCé Dáibhéid, Dún Garbhán nó ar Shráid Nua Bailey ar feadh tréimhse míosa suas go dtí an 13 Nollaig, 2023 agus an lá sin san áireamh.

Léarscáil (Cliceáil le haghaidh leagan níos mó)

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an togra chun na bóithre a chlárú mar Bhóithre Poiblí a dhéanamh i scríbhinn suas go dtí an 27ú Nollaig, 2023. Cuir ainm na forbartha i líne ábhair nahaighneachta, le do thoil.

Sa Post: Aideen Jacob, Oifigeach Riaracháin, Rannóg na mBóithre, Áras Menapia, An Meal, Port Láirge.
Trí Ríomhphost: submissionsroads@waterfordcouncil.ie

Cuir ‘Glacadh i gCúram – Fáinne na Farraige, An Rinn’ i líne an ábhair le do thoil.

View All News