Skip to content

New Festival & Event Funding Policy adopted by Waterford City & County Council /RÁITEAS NUACHTA Polasaí Nua do Mhaoiniú Féilte & Imeachtaí glactha ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

At the September meeting of the Plenary Council, Waterford City & County Council adopted a new Festival & Event Funding Policy which will help ensure that funding will be available to help events across Waterford to develop and grow and to ensure that Waterford continues to be the best place to live in Ireland.

The policy, which identifies a number of flagship festivals for Waterford, will put larger scale events on a surer footing by committing to three years funding.  This commitment by the Council will put these events, which attract regional and national audiences to Waterford, in a stronger position to secure acts and artists of a calibre that will raise both their and Waterford’s profile nationally and internationally.

Under the new policy, training will be provided to all event organisers to help them develop their event and create opportunities for existing events to grow and for new events to become established.  Details of the training will be advertised on Waterford Council’s social media in the coming weeks.

Festival and event organisers across Waterford are now being encouraged to apply for funding for events to be held in 2022.  Applications can be submitted online from October 5th at www.waterfordfestivals.ie and the closing date for applications is Sunday, November 7th

A helpline will be open from Wednesday, October 6th to Friday, November 5th to answer any queries relating to the application process – 0761 10 2169.

Waterford City & County Council’s Festival & Event Funding Policy is available at www.waterfordcouncil.ie.

******************************************

RÁITEAS NUACHTA Polasaí Nua do Mhaoiniú Féilte & Imeachtaí glactha ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Ag cruinniú Meán Fómhair de chuid an Chomhairle Iomlánach, ghlac Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge le Polasaí Nua do Mhaoiniú Féilte & Imeachtaí, a chinnteoidh go mbeidh maoiniú ar fáil chun cabhrú le himeachtaí ar fud Phort Láirge forbairt agus fás agus chun a chinntiú go mbeidh Port Láirge fós mar an áit is fearr le maireachtáil in Éirinn.

Aithníonn an Polasaí roinnt phríomh-fhéilte i bPort Láirge, agus cuireann sé bonn níos láidre faoi imeachtaí ar scála mór trí mhaoiniú a ghealladh do thréimhse trí bliana.  Leis an tiomantas seo ón gComhairle beidh na himeachtaí seo, a mheallann lucht féachana réigiúnach agus náisiúnta go dtí Port Láirge, i staid níos fearr chun grúpaí agus ealaíontóirí d’ardchaighdeán a fháil, rud a chuirfidh le próifíl na n-imeachtaí agus próifíl Phort Láirge go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Faoin bpolasáí nua, cuirfear oiliúint ar fáil d’eagraithe na n-imeachtaí chun cabhrú leo a gcuid imeachtaí a fhorbairt agus chun deis a thabhairt d’imeachtaí reatha fás agus d’imeachtaí nua teacht ar an bhfód.  Fógrófar sonraí na hoiliúna ar mheáin shóisialta Chomhairle Phort Láirge sna seachtainí amach romhainn.

Tá eagraithe féilte agus imeachtaí ar fud Phort Láirge á spreagadh anois chun cur isteach ar mhaoiniú d’imeachtaí a bheidh ag dul ar aghaidh i 2022.

Is féidir iarratais a chur ar aghaidh ar líne ón 5 Deireadh Fómhair ag www.waterfordfestivals.ie agus is é an Domhnach, 7 Samhain an dáta deiridh le haghaidh iarratais.  Beidh líne chabhrach oscailte ón 6 Deireadh Fómhair go dtí an 5 Samhain chun ceisteanna maidir leis an bpróiseas iarratais a fhreagairt – 0761 10 2169.

Tá Polasaí Maoinithe d’Fhéilte & d’Imeachtaí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ar fáil ag www.waterfordcouncil.ie.

 

Teagmhálaí:

Lisa Grant

Oifigeach Forbartha Eacnamaíoch

087/2124242

lgrant@waterfordcouncil.ie

 

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
View All News
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x