Current Public Consultations 2022


From time to time, Waterford City & County Council asks for the public's input and opinion on proposed developments in Waterford. Different projects and plans may have periods of public consultation, during which members of the public can make observations on proposed developments or can contribute ideas to proposed projects.

Projects regarding which the public's opinion/consultation is currently requsted are listed below:


1

Active Travel Scheme - An Grianán, Dungarvan - Footpath and crossing point upgrades

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE:
20th June, 2022

Waterford City & County Council proposes to undertake footpath and pedestrian crossing point upgrades and installation of new pedestrian crossings points at An Grianán, Dungarvan. Works will involve the construction of two raised pedestrian crossing points, new footpaths, improved crossing points, minor planting and connecting footpath to Dungarvan Rugby Club pedestrian entrance.

As part of the Active Travel works in the area, the objective is to improve walking routes, improve connections to existing footpaths, create safer crossing points as set out on the attached drawing and help decrease car use for local journeys as part of our actions to reduce transport related carbon emissions.

The drawing is available for inspection below and is also on display in our Customer Services Departments in Bailey’s New Street in the City and Davitt's Quay, Dungarvan from Tuesday 10th May 2022 to Wednesday 8th June, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Ian Ludlow, Staff Officer, Active Travel Team, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to iludlow@waterfordcouncil.ie to be received by Monday 20th June 2022.

Documents


2

Active Travel Scheme - Fr Twomey’s Road, Dungarvan – Pedestrian Crossing

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE:
20th June, 2022

Waterford City & County Council proposes to undertake the construction of new Pedestrian crossing at Fr Twomey’s Road, Dungarvan. The scheme also includes a new Pedestrian/Cycle bridge linking Curraheen Commons to N25. As part of the Active Travel works in the area, the objective is to improve walking routes, improve connections to existing footpaths and create safer crossing points.

The drawing is available for inspection below and is also on display in our Customer Services Departments in Bailey’s New Street in the City and Davitts Quay, Dungarvan from Tuesday 10th May 2022 to Wednesday 08th June, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Ian Ludlow, Staff Officer, Active Travel Team, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to iludlow@waterfordcouncil.ie to be received by Monday 20th June 2022.

Documents


3

Active Travel Scheme - Pairc Ui Fearchair, Dungarvan – Pedestrian Crossing

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE:
20th June, 2022

Waterford City & County Council proposes to undertake the construction of new raised pedestrian crossing and footpath at the entrance to Páirc Uí Fhearchair GAA Grounds, Dungarvan. As part of the Active Travel works in the area, the objective is to improve walking routes, improve connections to existing footpaths and create safer crossing points.

The drawing is available for inspection on Waterford City and County Council’s website www.waterfordcouncil.ie and is also on display in our Customer Services Departments in Bailey’s New Street in the City and Davitts Quay, Dungarvan from Tuesday 10th May 2022 to Wednesday 08th June, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Ian Ludlow, Staff Officer, Active Travel Team, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to iludlow@waterfordcouncil.ie to be received by Monday 20th June 2022.

Documents


4

Scéim Mhoillithe Tráchta - Oibreacha Breise Feabhsúcháin Bóthair feadh an R-674 An Rinn

CINÉAL COMHAIRLIÚCHÁIN: OSCAILTE LE hAIGHNEACHTAÍ
DÁTA DEIRIDH: 14ú Meitheamh, 2022

 

Tá sé beartaithe ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tabhairt faoi oibreacha breise feabhsúcháin bóthair feadh an R-674 An Rinn. I measc na n-oibreacha molta beidh leathnú ar na cosáin reatha ar an taobh thuaidh den R-674 go dtí leithead íosta 2.0m, ag síneadh soir ó Scoil Náisiúnta na Rinne chomh fada le Tigh Tábhairne Uí Mhaonaigh agus leathnú na gcosán go 3.0m ó Thigh Tábhairne Uí Mhaonaigh chomh fada le Meánscoil San Nioclás. Tógfar sraith de shíntí starracha ar an taobh theas de charrbhealach an R-674, ag síniú siar ó Thigh Tábhairne Uí Mhaonaigh i dtreo Scoil Náisiúnta na Rinne, ar mhaithe leis an trácht a mhaolú feadh an R-674.

Cuirfidh cúngú an charrbhealaigh go leithead lána 3.0m agus leathnú na gCosán maolú tráchta éifeachtach ar fáil agus cuirfidh sé timpeallacht níos sábháilte ar fáil do gach úsáideoir bóthair. Cuirfidh na hoibreacha maolaithe tráchta seo feadh na gCosán a tógadh roimhe seo agus na hoibreacha maolaithe tráchta a cuireadh i gcrích in 2021 mar chuid den Chlár Taistil Ghníomhaigh timpeallacht shábháilte ar fáil do gach úsáideoir bóthair.

Tá an líníocht ar fáil lena scrúdú ag an bpobal thíos, agus inár Ranna Seirbhísí Custaiméirí i gCé Daibhéid, Dún Garbhán agus Sráid Nua Bailey, Port Láirge ón 4 Bealtaine go dtí an 31 Bealtaine 2022.

Breithneoidh an Chomhairle aon aighneachtaí nó tuairimí a dhéantar i scríbhinn maidir leis an togra. Ba chóir aighneachtaí a chur isteach chuig Aideen Jacob, Oifigeach Riaracháin, Rannóg na mBóithre, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Áras Menapia, An Meal, Port Láirge nó trí ríomhphost chuig ajacob@waterfordcouncil.ie le bheith faighte faoin Máirt, an 14 Meitheamh 2022.

Doiciméid

Traffic Calming Scheme - Additional Road Improvement Works along R-674 An Rinn

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE: 14th June, 2022

 

Waterford City & County Council proposes to undertake additional Road improvement works along the R-674 An Rinn. Proposed Works will include the widening of the existing Footpaths on the northern side of the R-674 to a minimum width of 2.0m, extending eastwards from Scoil Náisiúnta na Rinne as far as Mooney’s Pub and further widening of footpaths to 3.0m from Mooney’s as far as Meánscoil San Nioclás. A series of build-outs will be constructed on the southern side of the R-674 carriageway, extending westward from Mooney’s towards Scoil Náisiúnta na Rinne to aid traffic calming along the R-674.

The narrowing of the carriageway to 3.0m lane width and widening of the Footpaths will provide effective traffic calming and will also provide a safer environment for all road users. These traffic calming works along the previously constructed Footpaths and traffic calming works completed in 2021 as part of the Active Travel Programme will provide a safe environment for all Road users.

The drawing is available for public inspection below and in our Customer Services Departments in Davitts Quay, Dungarvan and Bailey’s New Street, Waterford from 4th May to 31st May, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie to be received by Tuesday 14th June, 2022.

Documents


5

Traffic Calming Scheme - Commencement along R680 Old Kilmeaden Road, Co. Waterford

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE: 6th June, 2022


Waterford City & County Council proposes to undertake road improvement works along R680 located north of Kilmeaden Village and links directly on to the car park at the Suir Valley Railway Link which is an access point to the Waterford Greenway and connects to Waterford City to the East. The works will include development of new kerbing, narrowing of the road width to 6.5 metres, provision of footpaths, uncontrolled crossing points, modification of existing junctions with improved road markings and the provision of new public lighting.

The purpose of the scheme is to provide safe access and connectivity by way of footpaths and uncontrolled crossing points to the Greenway car park and to make the approaches along R680 safe and accessible to the car park for pedestrians, cyclists by narrowing down the roadway and slowing speed.

The main goal is to prioritise pedestrian and cycle movements over vehicles and to promote active travel by providing a safe environment for pedestrians and cyclists to travel along the R680 between local neighbourhood area, Kilmeaden Village to the South and the Suir Valley Greenway access point.

The drawing is available for inspection in our Customer Services Departments in Davitts Quay, Dungarvan and Bailey’s New Street, Waterford and on our website below during the period 26th April to 23rd May, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie to be received by 6th June, 2022.

Documents


6

Traffic Calming Scheme - Aglish– Additional Road Improvement Works along L-2012/L-2014

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE: 6th June, 2022


Waterford City & County Council proposes to undertake additional road improvement works along the L-2012/L-2014 Aglish Village. Works will include the continuation of the concrete footpath constructed alongside the properties on the L-2021 Villierstown Road in 2021 and extending southwards as far as the end property at the junction of the L-2012. A 6.0m wide carriageway will be maintained as part of the development works.

Additional connecting widened footpaths will be constructed along the L-2014 Aglish Village with a narrowing of the carriageway to 6.0m wide. Dedicated 2.4m wide parking areas will be provided alongside ‘Bothar Na Grann’ housing development as set out on the attached drawing.

An uncontrolled pedestrian crossing will be installed adjacent to the existing parking area alongside the Shop/Petrol Station to provide safe movement and connection for pedestrians and cyclists. These traffic works along the previously constructed footpath and traffic calming works will provide a safe environment for all road users.

The drawing is also available for inspection below and in our Customer Services Departments in Davitts Quay, Dungarvan and Bailey’s New Street, Waterford from Tuesday 26th April to Monday 23rd May, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie to be received by Monday 6th June, 2022.

Documents


7

Traffic Calming Scheme & Road Improvement Works, R666 Ballyduff Village

CONSULTATION TYPE: SUBMISSIONS / OBSERVATIONS ACCEPTED
CONSULTATION END DATE: 17th May, 2022

Waterford City & County Council proposes to undertake additional Road improvement works along the R-666 Ballyduff Village. Works will include the construction of a 1.5m to 1.8m wide footpath along the R-666 extending from the existing footpath at ‘ Cois Abhann’ housing development entrance on the western approach linking to the existing footpaths in the village. Dedicated parking areas will be provided for the existing dwelling houses along the extent of the works, as set out on the attached drawing.

A belisha beacon controlled pedestrian crossing will be installed within the existing centre Island on the western approach to provide safe movement and connection for pedestrians and cyclists.

Additional traffic calming measures will be implemented along the extent of the works, with the inclusion of ‘ SLOW’ markings along with additional road edge markings through the village. A yield sign and Island will be constructed on the western approach to Ballyduff to encourage speed reduction on entry to the Village. These traffic works along the previously constructed traffic calming works will provide a safe environment for all road users.

The drawings are available for inspection below and will also be on display in our Customer Services Departments in Bailey’s New Street, Waterford and Davitts Quay, Dungarvan from Wednesday 6th April to Tuesday 3rd May, 2022.

The Council will consider any submissions or observations made in writing regarding the proposal. Submissions should be lodged with Aideen Jacob, Administrative Officer, Roads Department, Waterford City & County Council, Menapia Building, The Mall, Waterford or by email to ajacob@waterfordcouncil.ie to be received by Tuesday 17th May, 2022. Please include “Submission S38 Ballyduff Village” in the email subject line.

Drawing