Skip to content

Folúntas : Eolaí Chéimithe

PAINÉAL DO:

Eolaí Chéimithe
(Conradh ar Théarma Seasta 3 Bliana)

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí ar mian leo a bheith curtha san áireamh don phainéal thuas.  Tá Foirm Iarratais agus Leabhrán Faisnéise d’Iarrthóirí le haghaidh na nithe thuas ar fáil le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge.

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh le ríomhphost chuig recruitment@waterfordcouncil.ie ag lua go soiléir an post a bhfuiltear ag cur isteach air sa líne ábhair tráth nach déanaí ná 4 i.n. ar an Déardaoin, 2ú Bealtaine, 2024.

Ní ghlacfar le cóipeanna crua.

Ní mór foirm iarratais oifigiúil a chomhlánú ina hiomláine roimh dháta deiridh an chomórtais. Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfar le leasuithe ar an iarratas tar éis an dáta deiridh.

Seol d’iarratas ó sheoladh ríomhphoist a ndéanfaidh tú athbhreithniú rialta air le do thoil mar is tríd an seoladh ríomhphoist sin amháin a dhéanfar cumarsáid le linn na tréimhse measúnaithe/roghnúcháin.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CATHRACH & CHONTAE PHORT LÁIRGE

Recruitment : Assistant Planner, Biodiversity Officer

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications are now invited for the following panels;

  • Assistant Planner
  • Biodiversity Officer (3 Year Fixed Term Temporary Contract)

Application Forms and Candidate Information Booklets can be found on our website https://www.waterfordcouncil.ie/departments/human-resources/vacancies.htm

Closing date for the above is 4pm Thursday, 12th October, 2023.

Applications to be returned by email to recruitment@waterfordcouncil.ie by the closing date and time above.

Recruitment : Assistant Planner, Biodiversity Officer

 

Applications are now invited for the following panels;

  • Assistant Planner
  • Biodiversity Officer (3 Year Fixed Term Temporary Contract)

Application Forms and Candidate Information Booklets can be found on our website https://www.waterfordcouncil.ie/departments/human-resources/vacancies.htm

Closing date for the above is 4pm Thursday, 12th October, 2023.

Applications to be returned by email to recruitment@waterfordcouncil.ie by the closing date and time above.

Recruitment : Assistant Scientist

 

Waterford City & County Council invites applications from suitably qualified candidates who wish to be considered for the position of Assistant Scientist, working with the National Agricultural Inspections Programme (NAIP) on a 3 Year Fixed Term Contract.

Completed application forms must be emailed to recruitment@waterfordcouncil.ie  clearly stating the position applied for in the subject line no later than 4p.m. on Thursday, 10th August, 2023.

– Advert

– Application Form

– Information Booklet

Recruitment : Assistant Scientist

Waterford City & County Council invites applications from suitably qualified candidates who wish to be considered for the position of Assistant Scientist, working with the National Agricultural Inspections Programme (NAIP) on a 3 Year Fixed Term Contract.

Completed application forms must be emailed to recruitment@waterfordcouncil.ie  clearly stating the position applied for in the subject line no later than 4p.m. on Thursday, 10th August, 2023.

Recruitment : Assistant Scientist

Waterford City & County Council invites applications from suitably qualified candidates who wish to be considered for the position of Assistant Scientist, working with the National Agricultural Inspections Programme (NAIP) on a 3 Year Fixed Term Contract.

Completed application forms must be emailed to recruitment@waterfordcouncil.ie  clearly stating the position applied for in the subject line no later than 4p.m. on Thursday, 10th August, 2023.

– Advert

– Application Form

– Information Booklet

Closing this week: Executive Parks & Landscape Officer

We are currently recruiting for the role of Executive Parks & Landscape Officer.

Waterford City and County Council operates and manages a wide range of public parks, open spaces and public realm areas across both City and County. These vary in scale from small local ‘pocket parks’ in both urban and residential areas to large scale formal public parks along with a number of Nature Parks.

The Executive Parks and Landscape Officer will work as part of the Presentation Team whose remit includes the day to day operation and management of the public parks, open spaces and public realm areas within the urban centres together with planning for the  development and improvement of these areas with a particular focus on the three large urban areas – Waterford City, Dungarvan and Tramore.

Closing date is : 4:00 p.m. Thursday, 29th June, 2023

Recruitment: Executive Parks & Landscape Officer

We are currently recruiting for the role of Executive Parks & Landscape Officer.

Waterford City and County Council operates and manages a wide range of public parks, open spaces and public realm areas across both City and County. These vary in scale from small local ‘pocket parks’ in both urban and residential areas to large scale formal public parks along with a number of Nature Parks.

The Executive Parks and Landscape Officer will work as part of the Presentation Team whose remit includes the day to day operation and management of the public parks, open spaces and public realm areas within the urban centres together with planning for the  development and improvement of these areas with a particular focus on the three large urban areas – Waterford City, Dungarvan and Tramore.

Closing date is : 4:00 p.m. Thursday, 29th June, 2023

Recruitment: Executive Planner

We are currently recruiting for the role of : Executive Planner

The Executive Planner is responsible for implementing programmes of work in the Planning Department and for providing a multiplicity of planning services and related services. Executive Planner positions are multi-faceted and may include some or all of the following key service areas:

  • Development Management
  • Planning Enforcement
  • Forward Planning and Sustainable Development
  • Gathering and analysis of Statistics on Development

Closing date is : 4:00 p.m. Thursday, 29th June, 2023