Skip to content

Saoirse Chathair & Chontae Phort Láirge bronnta ar Gilbert O’Sullivan

Rinneadh Saorfhear de Chathair & Chontae Phort Láirge de Gilbert O’Sullivan ag searmanas i Halla na Cathrach ar an gCéadaoin, 27 Márta.

Bhronn Méara Chathair agus Chontae Phort Láirge, An Clr. Seosamh Ó Conmhuí, an onóir ar an amhránaí is scríbhneoir a rugadh i bPort Láirge agus caoga bliain caite aige sa ghairm úd.

Mhol An Clr. Lola O’Sullivan go foirmiúil go mbronnfaí Saoirse Phort Láirge ar Gilbert O’Sullivan, agus chuidigh an Clr Joe Kelly leis an rún.

Rugadh Gilbert O’Sullivan ar an 1 Nollaig, 1946 ar Bhóthar Chorcaí sa chathair, ansan d’athlonnaigh a theaghlach go Wiltshire, áit ar thosnaigh a thuras ceoil, ag seinm an phianó agus é ag cur barrfeabhais ar a cheird, ní trí cheachtanna foirmiúla, ach trí bheith ag casadh ón gcluas.

D’eisigh Gilbert a chéad singil, Nothing Rhymed sa bhliain 1970 agus rath thar oíche a bhí ann, agus é le feiceáil sna cairt cheoil ‘Top Ten’ is fearr ar fud na Ríochta Aontaithe agus na hEorpa. Bhí a chéad albam, Himself, a tháinig amach i 1971 lán de samplaí iontacha dá ealaín agus dá cheardaíocht. Chruthaigh a dara albam, Back to Front ó 1972 go raibh Gilbert i measc na n-amhránaithe is fearr ar domhan ag an am, le singil sa ‘Top Ten’ agus ag Uimhir 1 ar fud an domhain, lena n-áirítear an seoid d’amhrán, Alone Again (Naturally), a bhí ar barr chairteacha Stáit Aontaithe Meiriceá ar feadh sé seachtaine agus a thuill trí ainmniúcháin Grammy dó.

Ní fada go raibh na hamhráin Clair agus Get Down ar bharr chairteacha singil na Ríochta Aontaithe agus a albam Back to Front ag barr na gcairteacha albam. Sa bhliain chéanna ag an 18ú Gradam Ivor Novello, ainmníodh Gilbert mar ‘Chumadóir Amhrán na Bliana’.

Dúirt an Méara Ó Conmhuí, “Is cúis onóra agus bróid domsa, mar Mhéara ar Chathair agus ar Chontae Phort Láirge, fáilte chroíúil a chur roimh Gilbert O’Sullivan – cumadóir agus taibheoir le fréamhacha i bPort Láirge, a bhfuil a lorg fágtha aige ar shaol an cheoil nua-aoiseach.

Ar bhonn pearsanta, mar dhuine dá lucht leanúna le leath chéad bliain anois, bainim taitneamh as a chuid saothair, an cnuasach Berry Vest ach go háirithe, agus mé ag tiomáint na mílte anseo is ansiúd. Is breá liom Miss My Love Today, go pearsanta, amhrán atá tearc agus tarraingteach araon agus baineann Permissive Twit gáire beag dána asam i gcónaí.

Lean Méara Ó Conmhuí air, ag rá, “D’fhéadfainn leanúint ar aghaidh ag cur síos ar an méid atá bainte amach ag Gilbert O’Sullivan agus ar na gradaim atá faighte aige le linn gairme a mhair caoga bliain. Mar sin féin, tá bunús an fhir léirithe, ní hamháin i bhfad a ghairm bheatha, ach i ndoimhneacht an tionchair a bhí aige ar an gceol agus ar chroíthe na ndaoine a raibh sé de phribhléid acu dul ar an turas sin in éineacht leis.”

Agus an rún á mholadh aici, dúirt an Comhairleoir Lola O’Sullivan, “Is onóir faoi leith domsa an rún a mholadh chun Saoirse Chathair & Chontae Phort Láirge a bhronnadh ar Gilbert O’Sullivan, mar aitheantas ar a sheirbhís ollmhór do thionscal an cheoil le caoga bliain anuas.

“Tá gairm bheatha iontach bainte amach ag Gilbert, a rugadh i bPort Láirge, lena mheascán uathúil de cheolmhaireacht, d’éirim agus de ghreann, a thug rath domhanda agus ardmholadh dó.”

Agus é ag glacadh leis an onóir is airde de chuid Phort Láirge, dúirt Gilbert, “Is mór an onóir dom go bhfuil Saoirse Chathair & Chontae Phort Láirge á mbronnadh orm inniu.

“Is am speisialta é seo a bheith bailithe anseo inniu i measc mo chlann agus mo chairde agus ní dhéanfaidh mé dearmad go deo air.”

Is pribhléid agus onóir é Saoirse Chathair & Chontae Phort Láirge ó tháinig an rialtas cathartha in ionad gobharnóirí míleata sa bhliain 1195. Thug an tSaoirse cead don té a bhfuair í trádáil faoi shaoirse laistigh den chathair, agus ba as measc na saorfhear a roghnaíodh comhaltaí na Comhairle. Dar leis an Leabhar Mór Pháir, chun go ligfí isteach chun na saoirse iad, b’éigean do dhuine dhá leath báirsí cloiche a chur ar fáil don Chomhairle, rud a d’úsáidtí chun balla a thógáil timpeall na cathrach.

I measc Shaorfhir Oinigh Phort Láirge tá Isaac Butt, Charles Stewart Parnell, Éamon de Valera, John Tracy, Mary Robinson, Anna Manahan, Dan Mulhall, Henry de Bromhead agus an tOllamh Louise Richardson.

-críoch-

 

Grianghrafadóir : Noel Browne

View All News