Skip to content

Temporary Closing of Roads- Spraoi

Waterford City and County Council, in exercise of its powers pursuant to Section 75 Roads Act 1993, will close the following public road to through traffic during the times specified below on Friday, Saturday, Sunday and Monday, 4th to 7th August, 2023 to facilitate the Waterford Spraoi Festival.
Roads to be closed:

 

Tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, i bhfeidhmiú a cumhachtaí de bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, na bóithre poiblí seo a leanas do thréthrácht le linn na n-amanna atá sonraithe thíos Dé hAoine, Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Dé Luain, 4 go 7ú Lúnasa, 2023 chun Féile Spraoi Phort Láirge a éascú.
Bóithre le dúnadh:

View All News