Scipeáil chuig ábhar

Foireann Imeasctha na nÚdarás Áitiúil (LAIT)

Is é aidhm Fhoireann Imeasctha na nÚdarás Áitiúil (LAIT) cabhrú le daoine comhtháthú le sochaí na hÉireann.

Ár Ról


Ciallaíonn comhtháthú cabhrú le daoine atá tar éis bogadh go tír nua mothú go bhfuil siad muinteartha agus a bhféiniúlacht agus a gcultúr féin á gcaomhnú ag an am céanna. Áireoidh sé seo rochtain ar fhoghlaim na teanga, dul isteach i bhfostaíocht, oideachas agus oiliúint.

Oibríonn Foireann Imeasctha na nÚdarás Áitiúil (LAIT) le:

  • Iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta
  • Iad siúd a bhfuil stádas Dídeanaí, Fochosaint, nó Cead fanachta acu
  • Dídeanaithe Clár
  • Tairbhithe de Chosaint Shealadach
Lógó Fhoireann Imeasctha na nÚdarás Áitiúil

Cad a Dhéanaimid


Treoróidh Foireann Imeasctha na nÚdarás Áitiúil (LAIT) tú chuig na seirbhísí a theastaíonn uait chun lánpháirtiú sa phobal.

Chun seo a dhéanamh, ní mór dúinn na tacaíochtaí atá uait a aithint. Ar an ábhar sin, cuirfimid ceisteanna ort faoi do shláinte, do theaghlach, do chomhtháthú pobail, d’fhostaíocht, d’oideachas agus do shaol laethúil.

Tá sé mar aidhm ag Foireann Imeasctha na nÚdarás Áitiúil tacú le daoine lánpháirtiú in Éirinn trí na nithe seo a leanas a sholáthar:

  • Eolaire de sheirbhísí áitiúla
  • Atreorú chuig seirbhísí ábhartha
  • Pacáistí Faisnéise
  • Clinicí Faisnéise

LAIT Ceisteanna Coitianta


Beidh córas áirithinte ar líne ar fáil sna seachtainí atá romhainn.  Nó, is féidir leat ríomhphost a sheoladh comhtháthú@waterfordcouncil.ie nó fón 086-1648318. 

Nuair a bheidh do choinne deimhnithe, gheobhaidh tú téacs nó ríomhphost le sonraí an tsuímh agus ainm an duine a mbuailfidh tú leis.  

Buailfidh tú le duine de na hOibrithe Tacaíochta Comhtháthaithe agus iarrfar ort ceisteanna faoi do shláinte agus folláine, teaghlach, comhtháthú pobail, fostaíocht, oideachais, do bheatha ó lá go lá agus rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí.

Ní gá duit aon cheist a fhreagairt mura mian leat tódo mar sin Déileálfar leis an bhfaisnéis a roinneann tú ar bhealach rúnda agus stórálfar go slán í.   Ansin cuirfidh an t-oibrí Tacaíochta Comhtháthaithe tú ar an eolas faoin tseirbhís ábharthas, pacáiste faisnéise a sholáthar nó a chur ar an eolas tú faoi le teacht information clinicí

Is féidir leat tabhair cuairt ar ár Facebook leathanach chun níos mó a fhoghlaim faoin cineálacha éagsúla of imeachtaí, seirbhísí, post agus oiliúint opportunities ar fáil.  

Ní hea, níl aon ról ag an bhfoireann LAIT maidir le cóiríocht a chur ar fáil, nó suíomhanna atá oiriúnach dó a aithint nó déileáil leo.

Is é seo ról an An Roinn Leanaí Comhionannais, Míchumas, Comhtháthú agus Óige 

An Iontaobhas Peter McVerry atá ar conradh a sholáthar tacaíocht chun daoine aonair a bhfuil stádas acu chun iad a threorú tríd an bpróiseas chun a gcóiríocht féin a aimsiú.  

No, an LAIT nach bhfuil ról aige i dtacú le daoine lóistín a lorg faoi an ARP clár.

Má tá tú deonaíodh cosaint shealadach agus dhéanfaí cosúil le faisnéis ar ARP, Féach le do thoil  gov - Íocaíocht Aitheantais Cóiríochta (www.gov.ie) 

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi do theach a thairiscint, féach le do thoil Tairiscint Tí.  

Más mian leat maoin a ghealladh, déan teagmháil le do thoil le Tairiscint Tí i bPort Láirge tairiscintahome@waterfordcouncil.ie nó cuir glaoch ar 058-22059. 

Déan teagmháil leis an LAIT