Scipeáil chuig ábhar

Moil Dhigiteacha

Pointí Nasc Leathanbhanda
Cuirfear beagnach 300 pointe nasctha leathanbhanda (BCPanna) ar fáil i mBliain 1 den NBP, ag feidhmiú mar láithreacha teo a sholáthróidh Wi-Fi saor in aisce i bpobail áitiúla ag tacú le moil oibre digiteacha i ngach contae. Déanfar soláthar an ghréasáin snáithíní i gcomhar leis na BCPanna seo.

Soláthróidh agus éascóidh BCPanna:

  • rochtain ar sheirbhísí digiteacha agus rannpháirtíocht ar líne a fheabhsú
  • Rochtain leathanbhanda ar ghnólachtaí áitiúla a bhféadfadh go mbeadh orthu comaitéireacht a dhéanamh murach sin chun rochtain a fháil ar na seirbhísí leathanbhanda atá ag teastáil nó mar mhalairt air sin, a ngnó a athlonnú chun fanacht sócmhainneach
  • Áis le rochtain don phobal, mar leabharlann nó réadmhaoin Údaráis Áitiúil
  • Saoráid deasc the, oscailte le linn uaireanta gnó nó ar éileamh (laistigh d’uaireanta gnó)