Scipeáil chuig ábhar

Cuireann Roinn na gCóras Faisnéise soláthar éifeachtach TF, seirbhís agus tacaíocht ar fáil do chustaiméirí, d’fhoireann agus do bhaill Chomhairle Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge.

Faoi láthair, is é fócas ginearálta na hoibre TF ná críochnú a dhéanamh ar chomhtháthú na gcóras idir na hiar-Chomhairlí Cathrach agus Contae chun ligean don chomhairle chónasctha feidhmiú mar aonán aonair agus seirbhís aonfhoirmeach a sholáthar ag gach suíomh sa chathair agus sa chontae.