Scipeáil chuig ábhar

Dearbháin an Churraigh Mhóir

Dearbháin an Churraigh Mhóir

Tá Teach an Churraigh Mhóir suite i bPort Lách, Co. Phort Láirge agus is é suíomh Mharcas Phort Láirge, baile mhuintir de la Poer Beresford. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi Theach an Churraigh Mhóir ag www.curraghmorehouse.ie Tá stair fhada ag an teaghlach de la Poer i bPort Láirge, ag glacadh páirte i stair pholaitiúil, eacnamaíoch agus shóisialta Phort Láirge agus á múnlú uaireanta acu.

Sa 19ú haois, eastát mór oibre a bhí in Eastát an Churraigh Mhóir le foireann agus tionóntaí ag brath ar an eastát le haghaidh a slite beatha. I measc na dtaifead atá ar marthain d’Eastát an Churraigh Mhóir tá bailiúchán dearbhán a thug an tEastát amach. Dealraíonn sé gur dearbháin charthanachta iad seo a d’fhéadfadh an faighteoir a bhronnadh ar shiopaí áitiúla, cosúil le Siopa Mayfield i bPort Lách agus a úsáidtear chun earraí a cheannach. Dátaíonn na dearbháin ó Eanáir 1891-Nollaig 1900. Baineann siad go mór le mí na Nollag nó Eanáir agus mar sin b’fhéidir gur tugadh do dhaoine iad um Nollaig cé go bhfuil dáta ar chuid acu i mí an Mheithimh. I gcásanna áirithe tá nóta ar an dearbhán ag iarraidh go gcuirfí an dearbhán ar ais chuig an Uasal Hardwick a bhí ina ghníomhaire d’Eastát an Churraigh Mhóir ag an am agus i gcásanna eile tá treoir ann go n-íocfaí as cuntas Mhuire Port Láirge. Tá liosta déanta ag Cartlann Chathair agus Chontae Phort Láirge le cead ón Tiarna Port Láirge den fhaisnéis ar na dearbháin lena n-áirítear ainm an duine, dáta an dearbháin, ceannacháin agus aon tuairimí breise atá le feiceáil ar an dearbhán.

Is é an rud is díol spéise go háirithe faoi na dearbháin seo ná ní hamháin go ndéanann siad taifead ar ainm an duine a fhaigheann an dearbhán ach i gcásanna áirithe choinnigh an siopadóir cuntas reatha ar na hearraí a ceannaíodh ar chúl an dearbháin agus tugann sé seo léargas dúinn ar na ceannacháin agus an costas a bhaineann leis na ceannacháin sin do dhaoine i bPort Lách agus sna ceantair máguaird. Bhí dearbhán áirithe do ghual go sonrach, de ghnáth 1 cmt nó céad meáchain de ghual ó The Factory Shop. 10 nó 15 scilling a bhí sna dearbháin. Chomh maith le bia a cheannach mar, tae; siúcra; im ; arán; bagún; prátaí agus plúr áirítear caiteachas suntasach ar ábhar sa chuid is mó de na dearbháin chun ligean do dhaoine éadaí a dhéanamh. I measc na n-ábhar a ceannaíodh bhí:

  • Calico – cadás neamhthuartha nach raibh próiseáilte go hiomlán agus a bhí níos saoire mar thoradh air
  • Sáirsí – creatlach cúpla le hiomairí/línte ar an dá thaobh. Fabraic dhaingean a bhí anseo a d’úsáidtí go minic chun cótaí agus éide a dhéanamh
  • Flannel – olann fhite bog faoi chúram nó snáth miosctha
  • Bengal – ábhar muslin
  • Lawn – línéadach nó ábhar cadáis a bhí measartha mín agus a úsáidtear go minic le haghaidh éadaí
  • Cretonne – cadás láidir clóite
  • Stuif – olann atá fite go tiubh
  • Ticeáil – fabraic mharthanach atá fite go hard a úsáidtear le haghaidh tochtanna agus piliúir leapa

Ceannaíodh bearradh, braid agus corda freisin le húsáid chun éadaí a dhéanamh agus ceannaíodh pinafortes, caipíní, bríste, cóirséid, culaith, ceangail agus buataisí. D’úsáid Bean. William Whelan ar tugadh dearbhán di ar 8 Meitheamh 1895 a dearbhán chun 3 shlat de Swanskin (ábhar flannel nó ábhar cadáis an-bhog) a cheannach ar 3 scillinge agus crócaí ar 6d. I measc na n-earraí a cheannaigh an tUasal Arthur Ryan i mí Eanáir 1895 bhí scáth fearthainne ar 2 scilling.

Is féidir leat na ceannacháin a rinneadh leis na dearbháin a sheiceáil trí chuardach a dhéanamh ar an Doiciméad Dearbháin an Churraigh Mhóir.