Scipeáil chuig ábhar

Phort Láirge agus an Chéad Chogadh Domhanda

Tugann an taispeántas seo a leanas, ó chartlanna i gCathair agus i gContae Phort Láirge, léargas ar ghnéithe de Phort Láirge agus den Chéad Chogadh Domhanda sa tréimhse 1-1914.

Réamhrá


Tá bunús an Chéad Chogaidh Dhomhanda ilghnéitheach, lena mbaineann tírdhreach aimsir Eorpach de leasanna iomaíocha cumhachta agus slándála.

Mar thoradh ar líonra comhghuaillíochtaí tháinig coinbhleacht forleathan ina dhiaidh sin feallmharú an Ard-Diúic Franz Ferdinand na hOstaire-Ungáir an 28 Meitheamh 1914. Spreag an Ostair-Ungáir amhras faoi rannpháirtíocht na Seirbia sa fheallmharú a fógra cogaidh ar an tSeirbia an 31 Iúil 1914, rud a spreag tacaíocht na Rúise don tSeirbia agus dearbhuithe cogaidh ón nGearmáin ina dhiaidh sin ar an Rúis agus an Fhrainc.

Chuaigh an Bhreatain isteach sa chogadh chun seasamh lena tiomantas don Bheilg, a fógraíodh i Conradh Londain 1839. Spreag ionradh na Gearmáine ar an mBeilg dearbhú cogaidh na Breataine ar 4 Lúnasa 1914. Ag an am seo, bhí Éire, atá fós mar chuid den Bhreatain, tarraingthe isteach sa choinbhleacht freisin.

In Éirinn, díríodh ar Rialtas Dúchais a bhaint amach. Rinne John Redmond, MP do Phort Láirge agus ceannaire Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann, an Bille um Rialtas Dúchais a threorú tríd an bParlaimint, ag fágáil Thuaisceart Éireann as an áireamh go sealadach. Chuir briseadh amach an chogaidh moill ar achtú an bhille. Spreag Redmond Óglaigh na hÉireann dul isteach in Arm na Breataine, glao ar thug go leor ó Phort Láirge aird air, mar is léir sa Foilseachán Waterford War Dead chomh maith leis an Cuimhneachán ar an Chéad Chogadh Domhanda i nDún Garbhán.

Íoslódáil an téacs ar an taispeántas

Phort Láirge agus John Redmond


John Redmond MPBhí John Redmond ina ionadaí do Phort Láirge ó 1891 go dtí 1918 agus bhí ról tábhachtach aige i dtacaíocht a thabhairt don iarracht chogaidh i bPort Láirge. Rugadh John Edward Redmond i gCill Raithin, Co. Loch Garman ar 1 Meán Fómhair 1856. Ba mhaith le muintir Redmond teaghlach Caitliceach a dhéanamh agus bhí a athair, William, ina fheisire náisiúnach do Loch Garman.

Lean John Redmond a athair isteach sa saol polaitiúil agus toghadh é mar MP do Ros Mhic Thriúin sa bhliain 1881. Bhí sé ina Theachta Dála do Loch Garman Thuaidh ó 1885 go dtí 1891 agus bhí sé ina Theachta do Chathair Phort Láirge ó 1891 go dtí a bhás i 1918.

Bhí John Redmond ina thacadóir do Charles Stewart Parnell, ceannaire ar Páirtí Parlaiminteach na hÉireann agus lean sé ag tacú le Parnell tar éis scoilte sa pháirtí mar thoradh ar an scannal a bhain le baint Parnell le cás colscartha O’Shea in 1890. Tháinig Redmond chun tosaigh ar Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann nuair a tháinig sé le chéile arís i 1900. Bhí sé i gceannas an páirtí chun cothromaíocht na cumhachta a shealbhú i Westminster agus d’úsáid sé an seasamh seo chun comhaontú a ghiaráil ón Rialtas Liobrálach chun an tríú Bille Rialtas Dúchais a thabhairt isteach in Aibreán 1912. Bhí pas conspóideach ag Bille an Rialtais Dúchais trí Thithe na Parlaiminte le hAontachtaithe Uladh. Páirtí go láidir i gcoinne a thabhairt isteach. D'aithin a thoghthóirí i bPort Láirge obair Redmond chun an Bille um Rialtas Dúchais a thabhairt trí Thithe na Parlaiminte agus bhí meas aige air. Ar 7 Aibreán 1914 bheartaigh Comhairle Cathrach Phort Láirge:

“Go ndéanaimid comhghairdeas ó chroí leis an Uasal John E. Redmond MP agus le Páirtí Parlaiminteach na hÉireann as rath an Bhille um Rialtas Dúchais, agus ba mhaith linn ár muinín cumasaithe as ár gCeannaire agus as a bhanna cróga as a n-eagna, a bhfuinneamh, a diongbháilteacht agus a gcumas a chur in iúl. gach uair, agus go háirithe ag an ngéarchéim láithreach ár sásamh le tromlach na hoíche aréir ar an rannán ar an dara léamh den Bhille, agus cóip den rún seo a chur chuig an Uasal Redmond”.

Léirigh Comhairle Contae Phort Láirge a dtacaíocht do John Redmond agus do Pháirtí na hÉireann freisin agus bhí muinín acu “…go bhfuil aon ghníomh a dhéanann siad chun ár leasa”.

Ar 2 Meitheamh 1914, shocraigh Comhairle Cathrach Phort Láirge:

“…go dtugaimís Méara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chontaebhuirg Phort Láirge le chéile sa chomhairle, ár n-ionadaí fiúntach, an tUasal John E. Redmond MP, agus Páirtí na hÉireann, ár gcomhghairdeachas ó chroí ó chroí ar imeacht an Tí. Riail Bill, agus guímid go dian go mbeidh an tUasal Redmond slán le fada chun cinniúint ár dtíre a threorú sa Sean Teach i bhFaiche an Choláiste.”

Ag an am céanna is a bhí an Bille um Rialtas Dúchais ag déanamh a bhealach trí Thithe na Parlaiminte i Westminster bhí cogadh ag déanamh a bhealach trí thíortha na hEorpa. Ba thacadóir láidir é John Redmond do chúis na gComhghuaillithe agus spreag sé baill d’Óglaigh na hÉireann, a bunaíodh chun leasanna náisiúnach a chosaint in aghaidh cur i gcoinne míleatach Óglaigh Uladh in aghaidh Rialtas Dúchais, dul isteach in Arm na Breataine agus troid. Ar an 4 Lúnasa 1914 bheartaigh Comhairle Cathrach Phort Láirge:

“Go dtugaimís Méara, Seanóirí agus Buirgéisigh Chontae-Bhuirg Phortláirge le chéile, ag cruinniughadh, agus tréaslú ó chroí a dhéanamh lenár mball cathrach oibre, an tUasal John E. Redmond MP as an óráid chumasach státaireach a thug sé tráthnóna inniu. i dTeach na dTeachtaí ar Cheist an Chogaidh.”

D’fhreagair go leor de mhuintir Phort Láirge glaoch John Redmond chun airm agus chuaigh siad isteach in Arm na Breataine. Mar sin féin, bhí muintir na hÉireann fós dírithe ar rath an Bhille um Rialtas Dúchais agus ar chuairt John Redmond go Port Láirge ar an Domhnach 11 Deireadh Fómhair 1914. Ar 6 Aibreán 1914 bheartaigh Comhairle Cathrach Phort Láirge:

“…ag seo, ár gcéad chruinniú ó ritheadh ​​an Bille Rialtas Dúchais comhghairdeas ó chroí a ghabháil leis an Uasal John E. Redmond MP, ár gceannaire ciallmhar cumasach, agus le Páirtí Parlaiminteach na hÉireann, ar an mbua iontach agus glórmhar a bhain le háitiú an Tí. An Bille um Riail ar Leabhar na Reachtanna, agus go dtugaimis ár mbuíochas ó chroí leo as a gcuid saothair dhíograiseacha agus as a dtinreamh buan agus poncúil le linn na streachailte fada agus traochta ar son saoirse d’Éirinn, atá tagtha chun críche go rathúil anois.”

Scríobhadh aitheasc le tabhairt do John Redmond ar a chuairt go Port Láirge ar 11 Deireadh Fómhair 1914, ar 18 Lúnasa 1915 agus ar 3 Deireadh Fómhair 1916.

Tugadh an chéad aitheasc ar a chéad chuairt ar Phort Láirge tar éis gur éirigh leis an mBille Rialtas Dúchais a chur ar an leabhar reacht. Tugadh aitheasc Lúnasa 1915 chun tacú le seasamh John Redmond don iarracht chogaidh agus tugadh aitheasc an 3 Deireadh Fómhair 1916 tar éis Éirí Amach na Cásca 1916 chun tacaíocht Chomhairle Cathrach Phort Láirge a athdhearbhú do sheasamh John Redmond ag tacú leis an iarracht chogaidh agus ag cur moille ar an gcogadh. Rialtas Dúchais a thabhairt isteach.

Thit iarrachtaí Rialtas na Breataine foirm Rialtas Dúchais a thabhairt isteach a cheadódh críochdheighilt bhuan na hÉireann as a chéile agus a rinne damáiste don tacaíocht do Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann. Bhí John Redmond mar chuid de Choinbhinsiún Éireannach chun iarracht a dhéanamh comhaontú ar Rialtas Dúchais a thabhairt i gcrích ó Iúil 1917 go Márta 1918 ach thit sé sin as a chéile agus bhí a thionchar ag dul i laghad. Bhí drochshláinte air ag an am agus d’éag sé ar an 6ú Márta 1918.

Earcaíocht & Coinscríobh i bPort Láirge


D'fhreagair Port Láirge an glao ó John Redmond ar earcaithe agus thacaigh Comhairle Cathrach Phort Láirge agus Comhairle Contae Phort Láirge leis na hiarrachtaí earcaíochta.

Ar 25 Bealtaine 1915, dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Phort Láirge go raibh scéala aige ón gCunta Edmund de la Poer i dtaobh Coiste Earcaíochta a bhunú don Chontae. Chinn an Chomhairle a iarraidh ar an gCunta de la Poer mar Leifteanant a Mhórgachta don Chontae an Coiste a bhunú agus go gcomhoibreodh siad. Ar 30 Samhain 1915 tháinig an tUasal GF Sparrow os comhair na Comhairle agus mhínigh sé polasaí agus aidhmeanna na Roinne Earcaíochta d’Éirinn nua. Ba é an tUasal Greene a mhol, ar thacaigh an tUasal Ó Gormáin leis agus réiteach:

“Go bhfuil an cruinniú seo de Chomhairle Contae Phort Láirge tar éis éisteacht leis an ráiteas a rinne an tUasal Sparrow thar ceann na Roinne Earcaíochta Nua d’Éirinn, leis seo ag ceadú a modhanna agus ag formhuiniú a polasaí, ag aithint mar a dhéanann sé tromchúis an staid idirnáisiúnta reatha. agus an gá atá le gach fear a bheidh ar fáil a chur ar an eolas faoina fhreagrachtaí aonair don Chontae. Iarrann an Chomhairle Contae freisin ar gach fostóir sa Chontae earcú deonach a éascú, nuair is féidir, trí ráthaíocht a thabhairt go gcoinneofar poist a bhfostaithe ar oscailt sa chás go n-imíonn siad san arm”.

An 1 Nollaig 1914 socraíodh go bhfreastalódh an Méara, an tArd-Sirriam agus an chorparáid ar athbhreithniú stáit ar na hOibrithe Deonacha a rinne an tUasal John E. Redmond MP i Luimneach Dé Domhnaigh 20 Nollaig. An 7 Nollaig 1915 mhol an Comhairleoir Hearne, ar thacaigh an Comhairleoir Hyland leis agus ar réiteach ag Comhairle Cathrach Phort Láirge ar iarratas ón Uasal Sparrow go gceapfaí an tArd-Sirriam agus Seanóir Hackett chun gníomhú ar an gcoiste earcaíochta atá á bhunú sa Chathair anois.

D’fhreagair go leor i gCathair agus i gContae Phort Láirge na hiarrachtaí earcaíochta seo agus chuaigh siad isteach in Arm na Breataine. Aithníodh seirbhís cuid de na fir seo san iris “Irish Life” ina raibh forlíonadh dar teideal “Our Heroes” ina raibh grianghraif agus beathaisnéisí gairide de shaighdiúirí Éireannacha agus oifigigh in Arm na Breataine a maraíodh in aicsean nó a luadh i seolta. le haghaidh gníomhartha cróga.

Leabharlanna Contae Átha Cliath Theas Tá bunachar sonraí ar líne cruthaithe aige de na beathaisnéisí seo mar chuid de Dheich mBliana na gCéad Bliain 1913-1922.

Ag Feitheamh le hOrduithe
Tháinig baill foirne na n-údarás áitiúil le chéile freisin chun fónamh agus mar fhreagra ar iarratais ón rialtas ar eagraíochtaí agus gnólachtaí tacú le haon duine a liostáil, tugadh cead neamhláithreachta don fhoireann lena bpoist a bhí acu chun filleadh ar ais. I gcásanna áirithe íocadh cuid dá dtuarastal le baill foirne nuair a bhí siad as láthair.

 • Ar 1 Deireadh Fómhair 1914, deonaíodh cead neamhláithreachta do MF Casey, Cléireach in Oifig an tSuirbhéara Chontae, mar gheall ar dhualgais chogaidh agus deonaíodh leath-tuarastal dó le linn dó a bheith as láthair.
 • Ar an 15 Deireadh Fómhair 1914, glaodh ar James Flynn, conraitheoir le Comhairle Contae Phort Láirge agus cúltacaire cabhlaigh i Carbally, Dún Mór le haghaidh seirbhíse gníomhach agus bhí íocaíochtaí le déanamh lena urraithe nuair a bhí sé as láthair.
 • Ar 2 Samhain 1915, fuair Comhairle Cathrach Phort Láirge litir ón Príobháideach John Maddocks agus ó dhaoine eile ag cur isteach ar leathphá, cuireadh é seo faoi bhráid Choiste na Sráide le cinneadh a dhéanamh.
 • Ar 1 Lúnasa 1916, deonaíodh 12 mhí de shaoire neamhláithreachta don tSeirbhís Mhíleata don Iníon Bridie O'Connor, altra Eitinn.

Cé go raibh na Comhairlí Cathrach agus Contae ag tacú le hiarrachtaí earcaíochta deonacha, cháin siad go croíúil aon iarrachtaí coinscríobh a thabhairt isteach. An 3 Lúnasa 1915, chinn an Chomhairle Cathrach go ndéanfaí an rún ó na Seomraí Coiste, 41 Sráid York, Baile Átha Cliath, a shínigh J. Kelly, an tOnórach. Rúnaí maidir le coinscríobh “a choinsíniú chuig an gciseán dramhpháipéir”.

Ar 23 Aibreán 1918, chinn Comhairle Contae Phort Láirge:

“Go ndearbhaíonn an Cruinniú Speisialta seo de Chomhairle Contae Phort Láirge leis seo thar ceann Mhuintir Chontae Phort Láirge a bhfreasúra do-athraithe agus diongbháilte in aghaidh seirbhís mhíleata éigeantaigh a chur i bhfeidhm in Éirinn in aghaidh mhianta mhuintir na hÉireann, agus ina theannta sin nach Éireannach amháin é. Ba cheart go mbeadh údarás ag an bParlaimint ar an gcuma sin, agus chun Éire a chur i bhfeidhm ar phrionsabal na féinchinnte a bhfuil sí curtha ina luí ar mhuintir na Breataine ag troid ar a shon sa chogadh seo. Tacaímid freisin leis an ngníomh agus cuirimid ár n-ainmneacha leis an ngealltanas sollúnta chun seasamh in aghaidh an choinscríofa arna fhaomhadh ag an ordlathas agus ag ceannairí polaitiúla na ndaoine”.

I measc thaifid na Comhairle Cathrach tá trí leabhar nótaí ina bhfuil achainí i gcoinne coinscríobh a thabhairt isteach. Is féidir leat liosta na n-ainmneacha agus na seoltaí ar an achainí a chuardach, tabhair faoi deara, i gcásanna áirithe nach raibh na hainmneacha agus na seoltaí scríofa go soiléir agus ní raibh siad inléite go leor chun tras-scríobh a dhéanamh.

Phort Láirge ó 1914 - 1918


Bhí tionchar ag an gcogadh ar shaol laethúil mhuintir Phort Láirge. Chuir an cogadh isteach go dona ar allmhairiú agus onnmhairiú earraí agus mar thoradh air sin d'ardaigh costas maireachtála. D'iarr an rialtas rabhán agus geilleagar ón bpobal agus cuireadh stop le go leor oibreacha bonneagair. Thug an cogadh teifigh go Port Láirge freisin. Reáchtáladh ceolchoirmeacha chun airgead a bhailiú do Dhídeanaithe Beilgeacha i nDún Garbhán i 1914 agus d’fhan grúpa beag teifeach Beilgeach i nDún Garbhán. Ar 16 Samhain 1914 dhiúltaigh Comhairle Cheantar Uirbeach Dhún Garbhán iarratas ó bhean óg chun aire a thabhairt do leanaí go dtí deireadh an chogaidh a rinne P. McCloskey, Barda na Ceapaí ag rá “…níor thoiligh an Chomhairle Teifigh na Beilge a ligean ar cíos mar seirbhíseach”.

De réir mar a lean an cogadh ar aghaidh, mhéadaigh an costas maireachtála agus chun iarracht a dhéanamh cur i gcoinne na méaduithe ar chostais mhaireachtála tugadh isteach bónais chogaidh. Ar 2 Márta 1915, chinn Comhairle Cathrach Phort Láirge, tar éis go leor plé:

“…go n-ardófar pá na n-oibrithe corparáide go léir go dtí £1 sa tseachtain, de dhroim an chostais mhaireachtála méadaithe, mar gheall ar an gCogadh, go ndeachaigh praghsanna suas i mórán cásanna 20 faoin gcéad; agus go ndéanfar é a chur faoi bhráid an Choiste Airgeadais agus Dlí féachaint cad é an modh a thiocfadh leis an méid is gá don mhéid atá beartaithe a chruinniú”.

An 16ú Márta, 1915, ritheadh ​​rún eile ag iarraidh ar an gCoiste Airgeadais agus Dlí “athbhreithniú a dhéanamh ar an ráta pá a íoctar faoi láthair lena n-oibrithe d’fhonn féachaint an bhfuil sé indéanta liúntas breise éigin a thabhairt dóibh le linn tréimhse an Chogaidh. praghsanna arda na soláthairtí faoi láthair.” Méadaíodh pá Iníon O'Mahony i dTúr Raghnaill ó 7 scilling 1 phingin go 10 scilling le linn an chogaidh.

Ar 23 Bealtaine 1916 mhol Coiste Airgeadais Chomhairle Contae Phort Láirge:

“16 scillinge sa tseachtain a shocrú mar an t-íosphá a bheidh le híoc le fir a bhí fostaithe ar obair chothabhála le linn tréimhse an chogaidh”. Arís, tar éis roinnt plé a dhéanamh, comhaontaíodh é seo agus ardaíodh pá maoirseoirí cothabhála faoi 1 scilling sa tseachtain freisin. Comhaontaíodh freisin suim £250 sa bhliain do dheonadh don Suirbhéir Contae i gcóir costaisí taistil “go dtí deireadh an chogaidh”. Bhí peitreal an-chostasach le linn an chogaidh agus méadaíodh costais taistil JJ Donnelly, Oifigeach Eitinn freisin de £100 sa bhliain le linn an chogaidh.

An 27 Samhain 1917, ghlac Comhairle Contae Phort Láirge le moltaí an Choiste Airgeadais chun pá roinnt foirne a mhéadú:

 • Feitheoirí na Ceathrún – 35 scilling sa tseachtain
 • Tiománaithe Innill - 30 scilling in aghaidh na seachtaine
 • Rolling Maoirseoirí – 32 scilling sa tseachtain
 • Fir Druileála Gaile – 28 scilling in aghaidh na seachtaine
 • Cairéalaithe – 25 scilling sa tseachtain
 • Fothairí – 24 scilling sa tseachtain
 • Veaigíní – 25 scilling sa tseachtain
 • Rothaíocht go Scoradáin agus Freastal ar Rollóirí – 24 scilling sa tseachtain

D'iarr Comhairle na gCeantar Tuaithe freisin pá oibrithe a mhéadú agus níor éirigh le Comhairle Cheantar Tuaithe Uimh.1 Phort Láirge údarú a fháil chun bónas cogaidh 25% a dheonú do chonraitheoirí bóithre.

Cuireadh stop le tionscadail bhonneagair, cosúil le scéimeanna tithíochta, le linn an chogaidh agus bhí faisnéis mhionsonraithe ag teastáil ón mBord Trádála maidir le cibé an raibh gá le haon oibreacha nó an bhféadfaí iad a chur siar. An 10 Lúnasa 1915 “…d’aontódh Comhairle Contae Phort Láirge le tuairim an Bhoird Trádála, i bhfianaise na staide faoi láthair agus an géarghá atá leis an ngeilleagar náisiúnta, gur cheart ceist tógáil Dhroichead Cunnigar a chur siar go dtí tar éis an chogaidh. .”

Moladh mar chuid den fheachtas le haghaidh cuibhrinn rabhán agus geilleagair agus ar 1 Feabhra 1916 bheartaigh Comhairle Cathrach Phort Láirge “Go gceadóimid gníomh Choiste na dTeagasc Teicniúil maidir le moltaí na Roinne Talmhaíochta maidir le “Táirgiúil Thrift” a chur i gcrích agus go ndeonóimid úsáid shealadach d’aon cheapach atá inár seilbh chun go mbeimid in ann é sin a dhéanamh.”

Bhí an soláthar bia ina ábhar imní méadaitheach de réir mar a lean an cogadh ar aghaidh. Bunaíodh Coiste Rialaithe Bia i bPort Láirge mar fhochoiste de Choiste Rialaithe Bia na hÉireann i 1917. Thug Coiste Rialaithe Bia na hÉireann an t-údarás do choistí áitiúla praghsanna miondíola soláthairtí bia a shocrú ar 13 Nollaig 1917. The Waterford Food Control Shocraigh an Coiste an praghas ab airde ar bhainne, 1s8d an galún impiriúil, ón 1 Eanáir 1918. Bhí cainteanna ar an nganntanas ime agus go raibh na ceannaitheoirí Sasanacha ag tairiscint praghsanna méadaithe do sholáthróirí áitiúla agus mar sin ba chúis le ganntanas ime go háitiúil.

Ar 23 Aibreán 1918 bheartaigh Comhairle Contae Phort Láirge:

“Go n-iarrfaimis rabhadh a thabhairt do mhuintir na hÉireann faoin riachtanas mór atá ann soláthairtí bia na tíre a chaomhnú agus go dtapóidh muid an deis seo chun comhairle a thabhairt d’fheirmeoirí gach cáithnín bia is féidir a choinneáil sa tír a choinneáil agus cabhrú leis an mbeathú dá bharr. na daoine ina n-aghaidh ar fhorghníomhú an choinscríofa”.

‌‌ Chomh maith le díriú ar rabhántacht agus geilleagar, rinne na húdaráis áitiúla iarracht fosta fostaíocht a fheabhsú i bPort Láirge. Lean Comhairle Cathrach Phort Láirge go gníomhach leis an sprioc chun monarcha muinisean a bhunú sa Chathair. Ar an 6 Meitheamh 1915 aontaíodh dul i dteagmháil le John E. Redmond MP mar an t-ionadaí áitiúil agus a chur in iúl dó go raibh dhá bheairic mhíleata ina luí díomhaoin le súil go n-úsáidfí iad le haghaidh oiliúint trúpaí, “Agus freisin iarraidh air a chuid trúpaí a úsáid. tionchar leis na húdaráis chuí maidir le déantús muinisean cogaidh anseo a bheadh ​​ina bhuntáiste mór do na haicmí oibre”. Chuaigh an Chomhairle i dteagmháil go díreach leis na húdaráis chearta féin nuair a bhí an 3 Lúnasa 1915 le teileagram a sheoladh chuig an gCaptaen Ó Ceallaigh i Roinn na hAireachta Mumhan. Ar an 3ú Márta 1916 ceapadh toscaireacht den Mhéara agus den Ard-Sirriam chun dul go Londain láithreach agus agallamh a chur ar John Redmond MP agus iarraidh air tacaíocht agus moladh a thabhairt don éileamh go mbunódh an rialtas Monarcha Náisiúnta Mumhan ag an rialtas i bPort Láirge.

D’éirigh go maith leis an stocaireacht seo ar fad agus ar an 19 Bealtaine 1916 thuairiscigh an nuachtán Waterford News go raibh monarcha cartúis cinnte ar tí a bheith bunaithe agus go raibh oifigigh chun amharc ar an mhonarcha a bhí beartaithe ag Fraochán, suíomh Terminus Iarnróid Phort Láirge Theas a bhí dúnta. i mí Eanáir 1908 don trácht agus bhí sé á úsáid mar stór. Socraíodh dul ar aghaidh agus ar 29 Meán Fómhair 1916 thuairiscigh an Waterford News gur fhág na mná uaisle seo a leanas go Londain chun oiliúint a fháil in obair mhuinisin:

Mrs Hodkinson; Iníon A. Ó Murchú; Mrs Lewis; Iníon Curtis; Iníon Smith; Iníon MacDonald; Mrs Nolan; Iníon Stephenson; Mrs B. Quinlan; Iníon N. Grant agus Iníon C. Veale. Bhí siad i bhfeighil an Iníon Mary O'Reilly ó Shráid an Droichid.

Ar 22 Nollaig 1916 thuairiscigh an Waterford News go raibh na mná i mbun oibre ag ramhar an innealra agus ag déanamh obair éadrom ach nach raibh siad tosaithe fós ag déanamh muinisin. I 1917 thosaigh siad ag déanamh cartúis agus leanann siad ag déanamh amhlaidh go dtí tar éis an chogaidh. Dúnadh an mhonarcha i Samhradh 1919.

Pinsin Chogaidh


I dtús an chogaidh bhí na pinsin agus na liúntais do shaighdiúirí a gortaíodh sa chogadh nó do theaghlaigh na ndaoine a chaill duine éigin an-teoranta. Ar an 16 Samhain 1914, phléigh Comhairle Baile Dhún Garbhán litir a fuarthas ó Rúnaí Oinigh an Chiste Ríoga Patriotic ag iniamh seic £3 don Bhean Uasal Mary Power as cailleadh a mac ag Cath Mons. Chinn an Chomhairle an t-airgead a thabhairt go hiomlán do Bhean Uasal Power agus an méid sin a íoc léi go seachtainiúil “…agus d’ordaigh siad a thuilleadh don Chléireach aird a dhíriú ar an méid beag a bronnadh”.

Acht a tugadh isteach Acht na bPinsean Cabhlaigh agus Míleata 1915 chun “soláthar níos fearr a dhéanamh maidir leis na pinsin, na deontais agus na liúntais a tugadh i leith an chogaidh láithreach d'oifigigh agus d'fhir i Seirbhís Chabhlaigh agus Mhíleata a Mhórgachta agus a gcleithiúnaithe, agus aire a thabhairt d’oifigigh agus d’fhir atá faoi mhíchumas de dhroim an chogaidh seo.”

An 22adh Feabhra, 1916, scríobh Rúnaí an Choiste Reachtúil, Bárdas an Chiste Ríoga Patriotic, go dtí Comhairle Chontae Phortláirge á chur in iúl don Chomhairle gur cheart do réir Acht na bPinsean Cogaidh, 1915, Coiste Áitiúil do bhunú i ngach Contae chun cabhrú leis an gComhairle. Coiste Reachtúil.

Ar 16 Bealtaine 1916, chinn Comhairle Cathrach Phort Láirge:

“Go ndéanfar “Coiste Áitiúil” faoi Acht na bPinsean Cogaidh Cabhlaigh agus Míleata, 1915 a cheapadh ar a mbeidh 31 chomhalta, eadhon: 16 chomhalta den Chomhairle mar seo a leanas: An Méara, an tArd-Sirriam, Seanóirí Hearne, Hackett, Ó Muirí. Na Comhairleoirí Fitzgerald (W), Poole, Hyland, Hearne, Kirwan, Keane, O'Neill, Walsh, Mac Donnell, Dawson agus Croke. Cumann na dTeaghlach Saighdiúirí agus Mairnéalach mar a leanas: W. Kearney, Iníon Arnold, Iníon Grant, Iníon Power, Iníon Stephenson, Bean Oakshott, Iníon Nellie Lynch, Iníon Deevy, Bean GH Kelly agus Mrs. JT Shortis. Comhlachas Tráchtála: An tUachtarán. Na Boird Chuain: An Cathaoirleach. An Chomhairle Ceirdeanna: An tUachtarán agus an Rúnaí agus an tUasal Patrick Nolan, Ionadaí Saothair.”

De réir mar a thosaigh Coistí Áitiúla na bPinsean Cogaidh ag bunú agus ag déanamh a gcuid oibre bhí brú ann a chinntiú go mbeadh ionadaíocht iomlán ag pearsanra seirbhíse ar na Coistí. Chuir Coiste na bPinsean Cogaidh Áitiúil meastachán ar chostais do phinsin áitiúla faoi bhráid na Comhairle lena cheadú agus bhí sé tábhachtach dóibh siúd a bhí ag lorg pinsin go ndéanfadh na Coistí ionadaíocht leordhóthanach ar a leasanna.

An 26adh Feabhra, 1918, do cheadaigh Comhairle Chontae Phortláirge scéim fhorlíontach do sheirbhísiú na scéime do rialáltar bunadh an Choiste Aitiúil don Chontae fé Acht na bPinsean Cogaidh, 1915 d'árdú líon iomlán an Choiste go 32 agus “gur cheart go n-áireodh an uimhir san. beirt fhear ar a laghad faoi mhíchumas a scaoileadh as seirbhís chabhlaigh nó mhíleata agus bean atá ag fáil pinsin mar bhaintreach nó cleithiúnaí eile le fear i seirbhís chabhlaigh nó mhíleata a fuair bás de bharr cúiseanna a mharcáil amach as a seirbhís i rith an ama. cogadh”. An 9 Aibreán comhaontaíodh a iarraidh ar Choiste na bPinsean Cogaidh Contae ainmneacha triúr ball breise a mholadh dá gCoiste.

Ar an 5ú Márta, 1918, do bheartaigh Comhairle Cathrach Phort Láirge go ndéanfaí an cheist i dtaobh ionadaíocht Cónaidhm Náisiúnta na Mairnéalach agus na Saighdiúirí Díluailithe agus Díluailithe do chur fé bhráid an Choiste Airgid agus Dlí agus go n-iarrfaí ar na hUachtaráin McLean agus Cleary, beirt bhall de Choiste na Cónaidhme. freastal ar chruinniú.

An 8 Deireadh Fómhair, 1918, chuir Coiste Áitiúil Chontae Phort Láirge faoi Acht na bPinsean Cogaidh rún ar aghaidh ag moladh go ndéanfaí an tUasal William Foley, An Phríomh-Shráid, Dún Garbhán, a cheapadh in ionad an Uasail Roger Kiely a d’éirigh as a gCoiste.

Ar 25 Eanáir, 1919, scríobh Aire na bPinsean i dtaobh an fholúntais i gCoiste na bPinsean Cogaidh Áitiúla de bharr éirí as an Uasal Kiely á rá “…chonaic sé Ord Ársa na nIbernian ar ceapadh é molta Mr. Foley i. a ionad agus faoi airteagal 5 (1) den scéim arb é an Coiste Áitiúil é bhí sé tar éis é a chimeachadh dá réir sin ar an gComhairle Chontae an tUasal Foley a cheapadh ina chomhalta den Choiste agus ba cheart é sin a dhéanamh a luaithe is féidir é”. Cheap an Chomhairle an tUasal Foley ina bhall de Choiste Pinsean Cogaidh Chontae Phort Láirge.

Chomh maith le pinsin cuireadh cúnamh leighis ar fáil do na saighdiúirí freisin. Ar an 14adh Meitheamh 1918 chuaidh Bord an Rialtais Aitiúil i dteangmháil le Comhairle Chontae Phortláirge chun a chur in iúl dóibh go raibh socruithe nua déanta chun Cóireáil Chónaithe a chur ar fáil do Shaighdiúirí Eisteáilte Eitinn faoinar cuireadh costas iomlán na cóireála ar fáil sa mhéid nár íocadh amach í. d’íocfadh an Státchiste cistí árachais.

Tá Taifid Arm-Phinsean 1914-1920 digitithe ag an Chartlann Náisiúnta, an RA agus tá siad ar fáil le cuardach ar ancestry.com.

Cuardaigh Seirbhís an Airm agus Taifid Pinsin

 

Vótaí Comhbhrón


Bhí an Chéad Chogadh Domhanda ollmhór tionchar ar mhuintir Phort Láirge agus cuireadh isteach go mór ar go leor teaghlach nuair a cailleadh baill den teaghlach ar pháirceanna an chatha.

An tóin poill an Lusitania spreag sé fearg agus comhbhá sa Chomhairle Cathrach agus Contae. Chinn Comhairle Cathrach Phort Láirge ar 17 Bealtaine 1915:

“Go ndéanaimis ár gcomhbhrón ó chroí le gaolta na n-íospartach "Lusitania" a dúnmharaíodh chomh salach agus brúidiúil sin, agus freisin le húinéirí an "Lusitania" agus ba mhaith linn ár n-uathbhás a chur ar thaifead cad a mheasaimid, ceann de na daoine sin. na coireanna is fiendish agus diabolical sa stair”.

Chinn Comhairle Contae Phort Láirge ar 25 Bealtaine 1915:

“Go n-aontaímid leis an gcuid eile den domhan sibhialta chun ár n-uafás agus ár fearg a chur in iúl faoin bhfearg uafásach gan sárú a rinne an Ghearmáin nuair a chuaigh an Lusitania go tóin poill lena lastas daonna de 2000 anam, mór-shluagh fola fuar de neamhchomhraiceoirí agus an chuid is mó. coireacht uafásach a rinneadh in aghaidh na daonnachta le linn stair an domhain, agus ba mhaith linn ár gcomhbhrón a chur in iúl le teaghlaigh na n-íospartach a ndeachaigh i bhfeidhm orthu”.

John Redmond MP, a d’iarr ar Óglaigh na hÉireann dul isteach in Arm na Breataine agus a d’impigh ar dhaoine liostáil, bhraith sé gur cailleadh an oiread sin teaghlach nuair a d’éag a dheartháir William Redmond sa bhliain 1917. Rinne an tUachtarán vóta comhbhróin. baill de Chomhairle Cathrach Phort Láirge do John Redmond agus do theaghlach uile an Mhaoirseora WHK Redmond.

Ar 3 Iúil 1917 Comhairle Cathrach Phort Láirge:

“Ár n-aithreachas agus ár gcomhbhrón ó chroí a thabhairt do thuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha, mná céile agus teaghlaigh na saighdiúir cróga cróga Gaelach as Port Láirge a d’íobairigh a mbeatha ar pháirceanna catha fuilteacha na Fraince, Fhlóndras, na Beilge, na Gréige agus na hIodáile, ag troid go huasal. ar son saoirse an duine, agus saoirse agus sibhialtacht an domhain Chríostaí. Suaimhneas síoraí dóibh”.

Bhí Tubaiste Loingseoireachta féin le bheith ag Port Láirge nuair a chuaigh dhá ghaltán ar iarraidh i lár mhí na Nollag 1917. Ar an Luan 31 Nollaig bhí Méara na Cathrach i gceannas ar chruinniú poiblí a eagraíodh sa Seomra Mór chun airgead a bhailiú le haghaidh ciste faoisimh don iliomad teaghlach a raibh. scriosta ag an gcaillteanas seo. Tuairiscíodh sa nuachtán Munster Express ar 5 Eanáir 1918 go raibh £800 bailithe cheana féin ag an gcruinniú do chlanna na ndaoine ar mhéala. Labhair an Méara ar an oíche faoin deacracht a bhaineann le bheith in ann labhairt go saor faoin imeacht a tharla mar “níl sé ceart dúinn fíricí áirithe a phlé a d’fhéadfadh a bheith úsáideach don namhaid”. Dúirt an tUasal GA Curry, Rúnaí Cuideachta “Bhí a fhios go maith acu na rioscaí a bhí rompu ó namhaid neamhscrupallacha agus éadrócaireach, ach thug siad aghaidh ar na fir seo cosúil le fíor-dhaoine, agus tá ainm gach duine acu tuillte acu a inscríobh ar rolla bródúil na hÉireann. laochra.”

Tubaiste Loingis Phort Láirge 1917
Á chur i láthair anseo tá liosta díobh siúd a cailleadh i dtubaiste Loingis Phort Láirge.

Tubaiste Loingis Phort Láirge - Liosta Ainmneacha

Ar 5 Márta 1918, ghabh Comhairle Cathrach Phort Láirge buíochas le Bardas Chorcaí:

“Ar son a gcomhbhrón cineálta agus comhbhrón le gaolta agus cairde Mhairnéalaigh Phort Láirge a chaill a mbeatha sa tubaiste uaigh amach ó chósta na hÉireann”.