Scipeáil chuig ábhar

Dramhaíl Bia Tráchtála

Rialacháin Dramhaíola Bia Tráchtála


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramhaíl Bia) 2009 arna leasú le na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramhaíl Bia)(Leasú), 2015 oibleagáidí a chur ar ghnólachtaí maidir le haon dramhaíl bia a thagann chun cinn laistigh dá n-áitreabh.

Cad a chiallaíonn na Rialacháin do mo ghnó?


Nó is féidir go mbeadh saoráid múirín ar an láthair ag táirgeoir chun a gcuid dramhaíola a aisghabháil; bheadh ​​deimhniú clárúcháin ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag teastáil, áfach, agus b'fhéidir go mbeadh gá le ceadú ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Macerators / Aonaid Diúscartha Dramhaíola Doirteal


Úsáid a bhaint as maosairí dramhaíola bia chun struchtúr dramhaíola bia a stialladh nó a hiodráitiú nó a athrú ar shlí eile chun í a scaoileadh i bhfuíolluisce chuig nasc seirbhíse, draenach nó séarach a éascú. toirmiscthe leis na Rialacháin Dramhaíola Bia.

Tá feidhm ag an bhforáil seo is cuma ar eisíodh ceadúnas doirte faoin Acht um Thruailliú Uisce a ligeann d’eisilteach bia dul chuig séarach. Déantar é seo chun a chinntiú go gcoinsínítear dramhaíl bia le haghaidh athchúrsála agus chun bacanna sa chóras draenála a sheachaint.

folaíonn “Áitreabh Sonraithe” (Féach Sceideal 1 de Chonradh na Gaeilge). Rialacháin Dramhaíola Bia Tráchtála le haghaidh sonraí iomlán):

  • Áitreabh a sholáthraíonn bia te lena ithe ar an áitreabh nó lasmuigh de, lena n-áirítear nuair nach bhfuil anseo ach gníomhaíocht choimhdeach
  • tithe tábhairne ina gcuirtear bia ar fáil
  • Áitreabh ina soláthraítear bia d’fhostaithe
  • Óstáin tithe aíochta agus brúnna le >4 sheomra leapa aíochta
  • Siopaí nó ollmhargaí a dhíolann bia lena n-áirítear ceapairí nó bia te lena n-áirítear nuair nach bhfuil anseo ach gníomhaíocht fochuideachta
  • Bialanna caiféanna barraí fíona bistros srl mar a ullmhaítear bia san áitreabh
  • Ospidéil, tithe altranais etc mar a ullmhaítear bia san áitreabh
  • Scoileanna coláistí, institiúidí ardleibhéil ionaid oiliúna srl ​​ina n-ullmhaítear bia san áitreabh
  • Foirgnimh stáit ina n-ullmhaítear bia san áitreabh, lena n-áirítear beairic, ranna rialtais, údaráis áitiúla, etc.

Ina theannta sin ní mór d’eagraithe seónna trádála, taispeántais agus imeachtaí ina soláthraítear bia Plean(anna) Bainistíochta Dramhaíola Bia a ullmhú roimh ré agus Tuarascálacha Feidhmithe um Bainistíocht Dramhaíola Bia tar éis na n-imeachtaí ar a bhforálacha déanta agus curtha i bhfeidhm chun na Rialacháin seo a chomhlíonadh. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.foodwaste.ie