Maidir le Comhairle Ceantair Dhún Garbhán/Lios Mór

Is í Comhairle Dhún Garbhán/Lios Mór an comhchuid sin de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, a dhéanann ionadaíocht ar cheantar Dhún Garbhán/Lios Mór. Tá 9 comhairleoirí áitiúla (ionadaithe tofa) don cheantar seo.

Tá cruinnithe rialta sceidealta don dara Luan de gach mí (seachas Lúnasa). Is é Seomra na Comhairle, Dún Garbhán an t-ionad do chruinnithe.


Is é an Cathaoirleach reatha ar cheantar Dhún Garbhán/an Leasa Mhóir An Clr. Pat Nugent.

An Clr. Tom Cronin is Leas Cathaoirleach.