Maidir leis an gComhairle Iomlánach

An An Chomhairle Iomlánach is é an téarma a thagraíonn do Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ina hiomláine, agus suim na gceantracha ina leith Comarach, Dún Garbhán/Lios Mór agus an Ceantar Cathrach Phort Láirge.

Tá 32 chomhalta tofa ag an gComhairle Iomlánach, gach ceann acu a dhéanann ionadaíocht ar cheann de na ceantair thuasluaite. Toghadh comhaltaí reatha na Comhairle i dtoghcháin áitiúla 2019, nó comhthoghadh ina dhiaidh sin iad. Is é cathaoirleach reatha (Méara) na Comhairle Iomlánach An Clr. Joe Conway (Ind). Is é an Leas-Mhéara An Clr. Declan Doocey (FG).

Gach Ball Tofa de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, an Príomhfheidhmeannach agus Baill de Foireann Bainistíochta Sinsearach atá ainmnithe freisin ina nOifigigh Phoiblí faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Tagann an Chomhairle Iomlánach le chéile uair sa mhí, agus tá cruinnithe sceidealta don dara Déardaoin de gach mí. Ionaid malartacha idir Seomraí na Comhairle i gCathair Phort Láirge agus iad siúd i nDún Garbhán. Níl aon chruinniú den Chomhairle Iomlánach i mí Lúnasa.


Baill Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge
Oifigigh Phoiblí ainmnithe faoi na Brústocaireacht a Rialáil Acht 2015.

NAME PÁIRTÍ CEANTAR TOGHCHÁIN
Liam an Bhrasaíl Fine Gael Comarach
Declan Clune Neamhspleách Comarach
Ger Barron Páirtí an Lucht Oibre Comarach
Seán Ó Laoghaire Fianna Fáil Comarach
Seánie Power Fine Gael Comarach
Tom Cronin Fianna Fáil Dún Garbhán / Lios Mór
Declan Doocey Fine Gael Dún Garbhán / Lios Mór
Damien Geoghegan Fine Gael Dún Garbhán / Lios Mór
Pat Nugent Fine Gael Dún Garbhán / Lios Mór
Séamus O'Donnell Neamhspleách Dún Garbhán / Lios Mór
Seán Pratt Páirtí an Lucht Oibre Dún Garbhán / Lios Mór
Tomás Phelan Páirtí an Lucht Oibre Dún Garbhán / Lios Mór
Mairéad Tobin Fianna Fáil Dún Garbhán / Lios Mór
Conor D. Mac Aonghusa Sinn Féin Dún Garbhán / Lios Mór
Joe Conway Neamhspleách Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Jim Griffin Sinn Féin Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Cristiona Ó Ceallaigh Comhaontas Glas Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Seosamh Ó Ceallaigh Neamhspleách Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Lola O'Sullivan Fine Gael Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Eamon Quinlan Fianna Fáil Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar
Jody Power Comhaontas Glas Cathair Phort Láirge Thoir
David Daniels Neamhspleách Cathair Phort Láirge Thoir
Pat Mac Gearailt Sinn Féin Cathair Phort Láirge Thoir
Stephanie Céitinn Fianna Fáil Cathair Phort Láirge Thoir
Mary Roche Daonlathaithe Sóisialta Cathair Phort Láirge Thoir
Adam Wyse Fianna Fáil Cathair Phort Láirge Thoir
Joeanne Bailey Sinn Féin Cathair Phort Láirge Theas
Frank Quinlan Fine Gael Cathair Phort Láirge Theas
John Hearne Sinn Féin Cathair Phort Láirge Theas
Dónal Barry Neamhspleách Cathair Phort Láirge Theas
Séamus Ó Riain Páirtí an Lucht Oibre Cathair Phort Láirge Theas
Jason Murphy Fianna Fáil Cathair Phort Láirge Theas