Scipeáil chuig ábhar

Is í an Chomhairle Ceantair Uirbeach an comhchuid sin de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a dhéanann ionadaíocht ar limistéir Chathair Phort Láirge, na Trá Móire, an Phasáiste Thoir agus Dhún Mór agus a gcúlchríocha.

18 ionadaithe tofa don cheantar seo, atá comhdhéanta de thrí thoghcheantar rialtais áitiúil, gach ceann acu le 6 Chomhairleoir – Trá Mhór & Cathair Phort Láirge Thiar, Cathair Phort Láirge Thoir agus Cathair Phort Láirge Theas.

Nollaig

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

 

Samhain

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

Deireadh Fómhair

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

Meán Fómhair

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

Iúil

Clár(anna) & Miontuairiscí

meitheamh

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

Bealtaine

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

 

 

aibreán

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

Márta

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

Feabhra

Clár(anna) & Miontuairiscí

 

 

Eanáir

Clár(anna) & Miontuairiscí