Scipeáil chuig ábhar

Tógáil i gCeannas

Cad is brí le "Tógáil i gCúram"?


An téarma “Glacadh i gCeannas” Ciallaíonn sé seo go nglacann an Chomhairle freagracht agus freagracht as na bóithre, seirbhísí, cosáin agus limistéir phoiblí a bhaineann le heastát ar leith.

Nuair is forbairt chónaithe comhlánaithe go hiomlán de réir choinníollacha agus sonraí uile an cead pleanála, féadfaidh an forbróir nó tromlach na n-úinéirí tí iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an gComhairle an t-eastát a bheith “Tógtha i gCúram”.

D’fhéadfadh go mbeadh forbairtí cónaithe comhdhéanta de dhá theaghais nó níos mó ar tugadh cead pleanála dóibh faoi Alt 34 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, incháilithe (ag brath ar na coinníollacha a ghabhann leis an gcead pleanála) le tógáil i gcúram.

Cad iad na seirbhísí agus na struchtúir atá faoi réir a ghlacadh i gcúram de ghnáth?


I measc na samplaí de sheirbhís agus de struchtúir a ghlac údarás áitiúil i gcúram tá:

  • Bóithre agus cosáin
  • Soilsiú Poiblí
  • Séaraigh, príomhphíopaí uisce agus naisc seirbhíse (i gcomhaontú le Uisce Éireann)
  • Draenáil uisce stoirme
  • Clóis súgartha (más ábhartha)
  • Spásanna oscailte agus limistéir ghlasa
  • Carrchlóis
  • Seirbhísí dóiteáin lena n-áirítear hiodraint dóiteáin

Tabhair faoi deara le do thoil nach liosta uileghabhálach é seo, agus d’fhéadfadh go n-athródh an scéal de réir fhorbairt tithíochta.

Cad iad na heastáit i bPort Láirge atá “Tógtha i gCúram”?


Féach le do thoil ar an liosta is déanaí de na heastáit agus de na forbairtí a glacadh i gcúram ar fud Phort Láirge.

Íoslódáil an liosta Tógtha i gCúram is déanaí (Iúil 2024) Íoslódáil an polasaí glactha i gceannas

 

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?


Tá “Bileog Pleanála 15” curtha le chéile ag an nGníomhaireacht Tithíochta agus ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta dar teideal ‘Bileog Pleanála XNUMX’.Treoir chun Forbairtí Cónaithe Críochnaithe a Ghlacadh i gCúram'.

Íoslódáil Treoir
Treoir maidir le Forbairtí Cónaithe Críochnaithe a Ghlacadh i gCúram