Scipeáil chuig ábhar

Comhairliúcháin Réamhphleanála

Féadfaidh tú réamh-mholtaí a chur faoi bhráid an Údaráis Phleanála agus comhairle a fháil ón bPleanálaí Ceantair ar na saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn leis an iarratas pleanála.

Tá seirbhís chomhairliúcháin réamhphleanála saor in aisce ar fáil inar féidir leat do réamh-mholtaí a chur faoi bhráid an Údaráis Phleanála sula gcuireann tú isteach iarratas pleanála agus comhairle a fháil ón bPleanálaí Ceantair ar na saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn leis an iarratas pleanála.

Tá frámaí ama reachtúla ag roinnt catagóirí d'fhorbairt bheartaithe, forbairtí ar mhórscála go príomha, ar gá comhairliúchán réamhphleanála a dhéanamh laistigh díobh. Alt 43 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018 forálann sé go bhfuil comhairliúchán réamhphleanála éigeantach maidir le forbairt chónaitheach ina bhfuil níos mó ná 10 dteach agus forbairt neamhchónaithe le níos mó ná 1,000 méadar cearnach de spás urláir comhlán.

Chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, comhlánaigh agus cuir isteach an fhoirm iarratais réamhphleanála mar aon le léarscáil suímh agus sonraí ar bith eile a d’fhéadfadh a bheith agat. Tá sé riachtanach léarscáil chuí a chur i gceangal leis a leagann amach go soiléir suíomh agus fairsinge an láithreáin molta. Mura ndéanann tú amhlaidh, cuirfear d’iarratas ar chomhairliúchán réamhphleanála ar ais chugat.