Scipeáil chuig ábhar

Páirceáil

Má bhíonn tú ag tiomáint i gCathair agus i gContae Phort Láirge, ní mór duit na rialacha maidir le páirceáil a bheith ar eolas agat.

Ríomhpháirceáil - Íoc de réir App nó Ar Líne


Tá seirbhís ríomhpháirceála Phort Láirge i bhfeidhm i gcarrchlóis de chuid Chomhairle Phort Láirge, agus in áiteanna páirceála ar an tsráid.

Úsáid rPháirceáil Phort Láirge chun íoc as páirceáil áit ar bith i bPort Láirge ina bhfuil páirceáil íoctha ag Comhairle Phort Láirge i bhfeidhm. Cuireann an tseirbhís rPháirceála páirceáil ar fáil atá éasca le húsáid agus láithreach ó do ghuthán agus ríomhaire!

Tá an app á oibriú ag PáircDraíocht – ciallaíonn sé seo má tá cuntas ParkMagic nó TollTag.ie agat cheana féin, is féidir leat do shonraí logála isteach agus d’iarmhéid creidmheasa reatha a úsáid le Waterford eParking.

Íoslódáil anois ag an App Store nó Google Play nó íoslódáil trí chód QR ar ár greamáin faisnéise ar mhéadair pháirceála agus ar chomharthaí carrchlós.

Tabhair FAOI DEARA : Tá go leor carrchlóis i bPort Láirge faoi úinéireacht phríobháideach agus mar sin feidhmíonn siad ar a dtéarmaí féin, praghsála srl. Níl aon sainchúram ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge maidir leis na carrchlóis seo.

Cá háit a bPáirceáil ?


Is féidir leat páirceáil in aon spás páirceála íoctha atá bailí faoi úinéireacht Chomhairle Phort Láirge ag úsáid ticéad Íoc-agus-Taispeáin nó diosca.

 1. Páirceáil i nDún Garbhán
 2. Páirceáil i dTrá Mhór
 3. Páirceáil i gCathair Phort Láirge

Nó,

 • I gcarrchlós ilstóir.
 • I gcarrchlós príobháideach.
 • In aon láthair eile nach bhfuil san áireamh sa liosta “Cá Ní Páirceáil” é, mar a thaispeántar thíos.

I gcás nach Páirc


Tá roinnt ceantar i gCathair agus i gContae Phort Láirge nach bhfuil cead agat páirceáil iontu. Má dhéanann tú neamhaird de na srianta seo d’fhéadfaí ticéad páirceála a eisiúint duit, nó d’fhéadfaí tú a tharraingt leat.

I measc na gceantar nach bhfuil cead agat páirceáil iontu tá:

Línte Buí Dúbailte
Gan páirceáil ar líne dúbailte buí ag am ar bith.


Línte Buí Aonair
Gan aon pháirceáil le linn na n-uaireanta atá léirithe ar an gcomhartha sráide. Maireann sé seo de ghnáth ó 8.30am – 6.30pm, Luan go Satharn.


Cuan Páirceála in áirithe do Dhaoine faoi Mhíchumas
Gan aon pháirceáil ag am ar bith ach amháin nuair a bhíonn ceadúnas páirceála do dhaoine faoi mhíchumas (suaitheantas gorm) ar taispeáint san fheithicil. Ar feadh léarscáil de láithreacha Cuan Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas, féach anseo.


Cuanta Luchtaithe
Gan aon pháirceáil le linn na n-uaireanta atá léirithe ar an gcomhartha sráide. Maireann sé seo de ghnáth ó 7.00rn – 12.00in, Luan go Satharn. Is féidir le feithiclí a bhfuil diosca cánach earraí acu páirceáil i mbá lódála ar feadh 30 nóiméad ar a mhéid agus iad á luchtú nó á ndíluchtú go gníomhach.


Lánaí Bus
Gan aon pháirceáil ná stad le linn na n-uaireanta atá léirithe ar an gcomhartha sráide.


Lánaí Rothaíochta nó Rianta
I gcás raonta rothar éigeantacha, ní cheadaítear aon pháirceáil ná stad ag am ar bith. Léirítear raon rothar éigeantach le líne sholadach bán. I gcás raonta rothar neamh-éigeantacha, is féidir leat páirceáil ar feadh 30 nóiméad ar a mhéid agus feithicil á luchtú nó á díluchtú go gníomhach. Léirítear raon rothar neamhéigeantach le líne bhán briste. Feidhmíonn raonta rothar ar bhonn 24 uair an chloig mura sonraítear a mhalairt ar phláta ama.


Ceantair coisithe
Ní féidir feithicil a thiomáint nó a pháirceáil i limistéar coisithe le linn na n-uaireanta atá léirithe ar an gcomhartha sráide.


Páirceáil Bus/Cóiste
Gan páirceáil d’aon fheithiclí seachas bus nó cóiste, mura gcuirtear a mhalairt in iúl ar chomhartha sráide. Tá an t-uasfhanacht do bhusanna/cóistí léirithe ar an gcomhartha sráide freisin.


Céimeanna Tacsaithe
Gan aon pháirceáil le linn na n-amanna atá léirithe ar an amchlár.


Stadanna Bus
Gan páirceáil ag am ar bith.


Limistéir srianta eile
Tá sé mídhleathach páirceáil ar bhealach a chuireann isteach ar shreabhadh tráchta nó a chuireann bac ar nó a chuireann úsáideoirí bóithre eile i mbaol, mar shampla:

 • Gan páirceáil os comhair líne bhán leanúnach.
 • Gan páirceáil ar chosán (go páirteach nó go hiomlán).
 • Gan páirceáil laistigh de 5 mhéadar d'acomhal.
 • Gan aon pháirceáil ag trasrian coisithe nó soilse tráchta, laistigh de 15 mhéadar ar an taobh isteach nó 5 mhéadar ar an taobh eile.
 • Ná bac le haon bhealach isteach d’fheithiclí, ach amháin le toiliú an áititheora.
 • Gan páirceáil ag bealach isteach na scoile.
 • Gan páirceáil ar imeall féir nó ar airmheán.

Feithiclí Leictreacha agus Páirceáil In Aisce


Tá páirceáil in aisce ag an gComhairle d’fheithiclí EV agus PHEV agus muirear á ghearradh ag pointí luchtaithe EV poiblí ainmnithe ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge.

Tá infheistíocht shuntasach déanta ag an gComhairle freisin in 2023 nuair a cuireadh isteach 12 phointe luchtaithe mear-leictreacha nua atá á seachadadh ar fud na cathrach agus an chontae i rith na bliana.

Má tá aon cheist eile agat maidir leis an ábhar seo déan teagmháil le do thoil lenár Roinn Seirbhísí do Chustaiméirí ar 0818 10 20 20.

Cead Seachadta do Ghnóthais Bheaga


Ceadaíonn an Chomhairle do ghnóthais bheaga nach bhfuil feithiclí ar leith acu le haghaidh úsáide pearsanta agus gnó a bhfeithicil phríobháideach a úsáid le haghaidh seachadtaí teoranta chuig a n-áit ghnó. Ceadóidh an cead an fheithicil a úsáid i spás páirceála dleathach ar shráid shonraithe tadhlach leis an áitreabh gnó ar feadh tréimhse 30 nóiméad agus í á luchtú nó á dílódáil go gníomhach, gan riachtanas ticéad íoc agus taispeáin a thaispeáint.

Gnólachtaí amháin atá i seasamh maith leis an Roinn na Rátaí incháilithe don chead seo. Cosnaíonn an ceadúnas €15 agus is féidir iarratas a dhéanamh air ag baint úsáide as an bhfoirm iarratais thíos.

Foirm Iarratais - Cead Seachadta do Ghnóthais Bheaga Beartas Páirceála Seachadta Tráchtála

Cén fáth a bhfuil srianta páirceála againn i gCathair agus i gContae Phort Láirge


Tá na rialacháin pháirceála deartha chun an saol a dhéanamh níos taitneamhaí, níos ordúla agus níos áisiúla do chách trí:

 • Baic a dhíchur agus brú tráchta a laghdú.
 • Sábháilteacht bóithre a fheabhsú.
 • Infhaighteacht spásanna páirceála ar an tsráid a mhéadú.

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go gcomhlíonann tú an dlí agus na rialacháin pháirceála thuas agus tú ag páirceáil.