Scipeáil chuig ábhar

Tá miondealú mionsonraithe sa chuid seo ar na speansais bhliantúla, na liúntais agus na híocaíochtaí eile a dhéantar le Comhairleoirí laistigh de chreat rialtas áitiúil na hÉireann. Clúdaíonn na hachoimrí a ghabhann leis seo na híocaíochtaí go léir a rinneadh le Comhairleoirí do 2015 – 2024.