Scipeáil chuig ábhar

Insíonn an Plean Forbartha seo an scéal faoin áit agus conas a theastaíonn uainn go bhfásfaidh Port Láirge. Tarraingíonn sé ar ár bhfréamhacha stairiúla agus úsáideann ár scileanna agus ár saineolas chun leanúint ar aghaidh le fás inbhuanaithe sóisialta, comhshaoil ​​agus eacnamaíoch i bhfad amach anseo, le fócas ar chruthú pobail bríomhar agus athléimneach.

Caibidlí Imleabhar 1

Caibidil 1 - Port Láirge agus an Plean Forbartha

Caibidil 2 - Fís Spáis agus Croí-Straitéis

Caibidil 3 - Cathair Phort Láirge & MASP

Caibidil 4 - Geilleagar, Turasóireacht, Oideachas agus Miondíol

Caibidil 5 - Iompar & Soghluaisteacht

Caibidil 6 - Bonneagar Fóntas, Fuinneamh & Cumarsáid

Caibidil 7 - Tithíocht & Pobail Inbhuanaithe

Caibidil 9 - Gníomhú ar son na hAeráide, Bithéagsúlacht & Comhshaol

Caibidil 10 - Tírdhreach, Cósta/Muirí agus Bonneagar Glas Gorm