Scipeáil chuig ábhar

Is í Comhairle Ceantair Dhún Garbhán / Lios Mór an comhchuid sin de Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, a dhéanann ionadaíocht ar cheantar Dhún Garbhán/Lios Mór. Tá 9 gcomhairleoir áitiúla (ionadaithe tofa) don cheantar seo.

Nollaig

Samhain

Clár(anna) & Miontuairiscí

Míreanna Breise

Is féidir an cruinniú míosúil a fheiceáil ar YouTube

Is féidir an cruinniú buiséid a fheiceáil ar YouTube

Lúnasa

Clár(anna) & Miontuairiscí

Is féidir an cruinniú seo a fheiceáil ar YouTube

Márta

Feabhra

Clár(anna) & Miontuairiscí

Míreanna Breise

Is féidir an cruinniú RWP a fheiceáil ar YouTube